Vilka luftvärmepumpar är bäst i test?

Innan vi börjar prata om vilka värmepumpar som är bäst måste vi reda ut vad som är vad. Låt oss börja med att dela in luftvärmepumparna i tre olika kategorier; luft-luftvärmepumpar, luft-vattenvärmepumpar och frånluftsvärmepumpar. 

Skillnader mellan olika luftvärmepumpar

Trots likheterna i namnen är dessa pumpar vitt skilda och fungerar till helt olika värmesystem. Hus som inte har ett vattenburet värmesystem kan inte värmas upp av luft-vattenvärmepump. Samtidigt är luft-vattenvärmepumpen den absolut mest effektiva av de tre, och egentligen det enda alternativet för att värma upp både inomhusluft och tappvatten året runt. Luft-luftvärmepumpen kan å andra sidan kopplas in varsomhelst där det finns direktverkande el. Istället för att värma upp vatten fungerar den med en fläkt som sprider värmen rakt ut i luften. Dessa värmepumpar fungerar alldeles utmärkt som komplement till ett annat värmesystem eller som en klimatanläggning i sommarstugan där de kan kyla luften under varma sommardagar. Därför är det många med fritidshus och sommarstugor som väljer att investera i en luft-luftvärmepump – med möjligheten att åtminstone bibehålla en viss underhållsvärme under vinterhalvåret när stugan står tom. I moderna hus, där ventilationskanalerna är sammankopplade från både kök och badrum, är frånluftsvärmepump ett mycket miljövänligt komplement till ditt värmesystem. Genom att återanvända den värme som alstras inomhus och annars försvinner ut i luften kan du glädjas åt ett tätare värmesystem och en mer effektiv uppvärmning av din bostad.

Luftvärmepump – en god investering för plånbok och miljö

Alla moderna värmepumpar kan effektivt använda eller återanvända den värme som finns naturligt omkring oss. Med åren har värmepumparna effektiviserats och dagens luftvärmepumpar kan effektivt ta vara på värmeenergin som finns i temperaturer ända ner till 20 minusgrader. Att investera i ett nytt modernt värmesystem av hög kvalitet är i princip alltid en god investering. Dina energikostnader kan bli betydligt lägre och den kostnaden som det innebär att installera en ny värmepump och eventuellt ett nytt värmesystem, betalar sig tillbaka inom några år. Givetvis fungerar luftvärmepumparna mer effektivt ju högre utomhustemperaturen är och man brukar därför framför allt rekommendera luftvärmepumpar i hus från mellersta Sverige och neråt – i alla fall om den ska utgöra den huvudsakliga uppvärmningen i ett hus som ska användas året runt. Ju längre norrut vi kommer desto större brukar energibehoven för uppvärmning vara. Därför rekommenderas ofta bergvärme som är det allra mest energieffektiva värmesystemet vi har.

Luft-luftvärmepumpar – som komplement eller till sommarstugan

Eftersom dessa värmepumpar inte kan värma upp ditt tappvatten och inte heller kopplas till ett vattenburet värmesystem gör de sig allra bäst som ett komplement till en annan uppvärmning av huset. Detta gäller åtminstone om du har för avsikt att värma upp ett hus året runt. Däremot kan de vara en alldeles ypperlig lösning för ditt fritidshus eller sommarstuga där du endast är bosatt under sommarhalvåret. En luft-luftvärmepump fungerar med direktverkande el och kan effektivt tillföra både värme och kyla i inomhusluften via en fläkt. Vid låga temperaturer – inte minst på vintrarna – är luft-luftvärmepumpar i regel inte tillräckliga för att värma upp huset mer än för underhåll.

Frånluftsvärmepumpar – i nya hus

Principen med dessa värmepumpar är att de återanvänder den värme som finns i ventilationsluften. Denna återvinning av värmeenergi är således en miljövänligt och effektiv lösning som framför allt finns i moderna hus. Frånluftsvärmepumpar används i hus som har samlade ventilationskanaler installerade. Detta är betydligt vanligare nuförtiden och hittas således oftast enbart i moderna och nybyggda hus. För att pumpen ska fungera bra bör det finnas ventilationskanaler från både våtrum och kök, eftersom det är här som en stor del av värmeenergi tillförs, som ett resultat av vitvaror, ugnar och varmvatten som värmer upp luften. 

Luft-vattenvärmepumpar – för vattenburna värmesystem

Luft-vattenvärmepumpar består av en del som placeras inomhus och kopplas till det vattenburna värmesystemet, liksom en utomhusdel som har som uppgift att samla upp den värmeenergi som finns. Moderna luft-vattenvärmepumpar är oerhört tysta i drift, till skillnad från förr då ett vanligt argument mot detta värmesystem var just den höga ljudnivån. Dessutom har de blivit oerhört effektiva och för medelstora hus i södra Sverige ger en luft-vattenvärmepump nästan lika god återbetalning i besparingar som en bergvärmepump. Andra fördelar är att du inte behöver borra några hål och att både installation och själva pumpen är betydligt billigare än om du ska investera i bergvärme.

Investera i en luftvärmepump från en etablerad tillverkare

När du sedan ska välja vilken luft-vattenvärmepump som du ska investera i beror det naturligtvis på hur stora behov du har. Vi rekommenderar att välja en värmepump från någon av de etablerade tillverkarna, eftersom dessa ständigt har förbättrats genom åren. Man kan även gå tillbaka och titta på olika tester som bland annat energimyndigheten har genomfört. Genom att välja en pump som har tilldelats epitetet ”bäst i test” kan du känna dig relativt säker på att du åtminstone får en väl fungerande värmepump. Däremot säger kanske testerna mer om vilka märken som du kan lita på, och inte lika mycket om just vilken värmepump som är bäst i ditt fall. Detta beror på flera faktorer, som till exempel hur stora behov av uppvärmning du har, var huset är beläget och hur bra isoleringen är.

Luftvärmepumpar – Bäst i test

Det finns tester av olika fabrikat där man har jämfört priser gentemot prestanda och kvalitet för att ringa in de luftvärmepumpar som är allra mest prisvärda. Förutom prestanda har man tagit hänsyn till ljudnivå, möjlighet till fjärrstyrning, energikostnader och garantier. Vi rekommenderar att du kastar ett öga på dessa tester innan du köper din värmepump – för att enklare förstå skillnader och välja det fabrikat som tycks passa dina behov bäst. 

Olika parametrar i testerna

När man ska välja de parametrar som avgör hur bra en värmepump är börjar man oftast med att bestämma årsvärmefaktorn. SCOP-värdet, eller den så kallade årsvärmefaktorn, säger mycket om värmepumpens effekt. Värdet är ett mått på hur effektivt pumpen kan producera värme vid varje tillförd energienhet i genomsnitt under ett år. I de tester som finns har man beräknat SCOP-värdet med en genomsnittlig temperatur över året på 6 °C. Ju högre SCOP-värde en värmepump har, desto mer energieffektiv är den. Detta värde säger mycket om hur mycket energi du kan spara med din nya värmepump. Om vi tittar på testerna kan vi se att Thermia och återigen Mitsubishi sticker ut med anmärkningsvärt energieffektiva värmepumpar. Thermias är allra bäst för de hushåll med ett energibehov på runt 25 000 kWh, medan Mitsubishis är som mest effektiv i hushåll med något lägre uppvärmningsbehov. En sådan faktor är värmeeffekten som säger hur effektivt pumpen kan ta tillvara på värmeenergin som finns i luften vid olika temperaturer. I tabeller brukar man ange vilken värmeeffekt pumpen har med den uppmätta maxeffekten. I de tester som finns att hänvisa till sticker Mitsubishis luft-vattenvärmepump, PUHZ-SW75VHA ut som den med allra högst maxeffekt på 11,1 kW.

Marknadens bästa luft-luftvärmepumpar

När det kommer till luft-luftvärmepumpar sticker Fujitsu, Toshiba, Panasonic och Daikin alla ut med sina högkvalitativa och effektiva värmepumpar. Förutom SCOP-värden över 5 vilket innebär att de har relativt hög kapacitet och stor förmåga att tillföra värme till låga kostnader, är de även högtekniskt utformade och kan kopplas upp på nätverk för att fjärrstyras direkt från dina uppkopplade enheter. Flera av dessa modeller har dessutom extra funktioner, som till exempel luftrening och underhållsvärme. Under vinterhalvåret har luft-luftvärmepumpar i regel svårt att nå upp till temperaturer som gör att huset är tillräckligt varmt att bo i, men med underhållsvärme kan du förebygga fukt- och köldskador i din stuga eller fritidshus. 

Slutsats från tester

En viktig slutsats man kan dra utifrån dessa tester är just att de billigare modellerna, från mer okända tillverkare, inte är lika effektiva som de dyrare. Detta är viktigt att ha i åtanke, eftersom den förmodligen största anledningen till att du investerar i en ny värmepump är de långsiktiga besparingarna. Ju längre tiden går, desto mer sparar du på att investera i en värmepump av hög kvalitet, även om de kostar mer. Det är svårt att genom ett test bestämma vilken värmepump som är bäst för dig med tanke på att det finns så många faktorer att ta hänsyn till. Däremot får du en idé om vilka märken som levererar marknadens bästa luftvärmepumpar. Etablerade tillverkare som Mitsubishi, CTC, Bosch och Nibe, är ständigt i topp och i regel säkra investeringar som ger dig god återbetalning och stora besparingar. 

Rulla till toppen