Värmepump eller pellets

För villaägaren som vill investera i en hållbar och långsiktig lösning för uppvärmning av fastigheten är värmepumpar oftast helt rätt val. Även om eldning av pellets fortfarande är en relativt miljövänlig och energieffektiv lösning, är det svårt att komma upp i samma besparingar som med moderna värmesystem med värmepump. Däremot finns det väldigt många faktorer att ta hänsyn till och det måste inte nödvändigtvis bli en god investering med nytt värmesystem. Därför är viktigt att investera i ett värmesystem som är väl anpassat för dina behov och husets specifika förutsättningar. Omställningen kräver således noggranna kalkyler över hur mycket energi du förbrukar i dagsläget och hur mycket du kan spara beroende på vilka åtgärder och investeringar du genomför.

Värmepump – en långsiktig investering

Att köpa ny värmepump är en stor investering i sig, och om det dessutom innebär stora arbetsinsatser runtomkring, såsom byten av radiatorer och värmerör, kan den totala kostnaden skjuta iväg rejält. Detta leder givetvis till att återbetalningen också kommer att ta längre tid och att de besparingar som du hade hoppats på dröjer. Dock är det i regel alltid en god investering i längden, och att elda med pellets är inte bara dyrt i energi, utan även i all tid som det innebär att ständigt hantera nya leveranser av pellets som dessutom måste förvaras på ett bra ställe. Pelletspannan kräver dessutom betydligt mer underhåll än en modern värmepump.

Pellets – omfattande hantering och underhåll

Förutom att förvara pelletsen på att bra ställe innebär förbränningens ständiga transporter med nya pellets som ska levereras till din bostad. Den genomsnittliga årsförbrukningen ligger på över sex ton pellets, och en volym på ungefär 10 kubikmeter. Dessa kubikmeter ska fyllas ut med ungefär 400 säckar med pellets, som alla ska transporteras samt bäras in i ditt förråd. Onekligen innebär detta ett relativt slitsamt arbete som du helt och hållet slipper med en värmepump. Pelletspannan måste kontinuerligt fyllas på med nytt bränsle och du rekommenderas även att aska ur pannan ungefär en gång i veckan för att den ska bibehålla en hög kapacitet. Jämför med värmepumpen som behöver service ungefär vartannat år.

Olika värmepumpar

Det finns flera olika värmepumpar på marknaden och för dem som söker en effektiv uppvärmning av huset året om är det i regel ett vattenburet värmesystem som krävs. Bergvärme respektive luft-vattenvärme är de allra mest effektiva värmesystemen som även kan ge högst besparingar i längden. Den allra dyraste pumpen är bergvärmepumpen och förutom att värmepumpen kostar mer innebär även installationen omfattande arbete med markarbete och borrning. Detta gör att kostnaderna för bergvärme skjuter i höjden. Enligt beräkningar är å andra sidan energikostnaderna per 1 kWh hälften så höga med bergvärme som med pelletspanna – vilket gör bergvärmesystemet till det allra mest effektiva.  

Vattenburna värmesystem – bergvärme & luft-vattenvärme

Nästa alternativ på listan är luft-vattenvärme vars moderna värmepumpar är i princip lika effektiva som bergvärmepumpar. Dessa består av en utomhusdel samt en inomhusdel där utomhusdelen tar vara på den värmeenergi som finns i luften utomhus för att via inomhusdelen överföra denna värme till ditt värmesystem. Även om luft-vattenvärme fungerar allra bäst i södra delarna av landet är moderna luft-vattenpumpar otroligt effektiva och kan utvinna värme i temperaturer ända ner mot 30 minusgrader. Dock arbetar pumpen allra bäst vid betydligt högre temperaturer, och för dig som bor i norra Sverige där det kan bli särskilt kallt på vintern, är bergvärme oftast att föredra. Detta beror på att temperaturen i grundvattnet, som bergvärmesystemet hämtar sin värmeenergi från, håller sig relativt oförändrad genom hela året. Ju kallare det är desto mer energitillförsel krävs för att luft-vattenpumpen ska överföra värme i ditt system – och desto högre blir således energikostnaderna. Idag är dock luft-vattenvärmepumparna näst intill lika energieffektiva som bergvärmepumparna, och dessutom betydligt billigare och enklare att installera. Speciellt för dig som har en årlig energiförbrukning för uppvärmning av huset under 25 000 kWh brukar luft-vattenvärme vara en klok investering som ger dig lika snabb återbetalning som bergvärme, och i princip lika stora besparingar. Ju längre söderut du bor desto större är chansen att luft-vattenvärme är det bästa alternativet för dig!

Luft-luftvärme – effektivt komplement till ditt värmesystem

Luft-luftvärmesystemen fungerar bäst som ett komplement till ett annat värmesystem. Även om dessa pumpar har blivit oerhört effektiva kommer du inte i närheten av samma möjligheter till besparingar som de vattenburna värmesystemen. Luft-luftvärme utvinner, precis som luft-vattenvärme, sin värmeenergi från utomhusluften, men värmer upp fastigheten med direktverkande el via en fläkt som placeras i bostaden, istället för det vattenburna systemet. Detta innebär att du inte kan värma upp ditt tappvatten med en luft-luftvärmepump. Du som eldar med pellets idag men som eventuellt vill vila din pelletspanna under de varmare månaderna av året kan med fördel investera i en luft-luftvärmepump – som även är den billigaste värmepumpen på marknaden. Förutom att du får en effektiv värmeöverföring fungerar även luft-luftvärme som en klimatanläggning och kan ge dig en skön svalka när det är som varmast. Ofta är dessa pumpar utrustade med luftreningssystem, vilket främjar inomhusklimatet ytterligare. Installationen av luft-luftvärme är av den enklare typen och för dig med fritidshus eller sommarstuga utan vattenburet värmesystem är luft-luftvärme ofta ett mycket bra alternativ. Via fjärrstyrning kan du ge stugan en viss underhållsvärme även under vinterhalvåret för att minimera riskerna för fukt och kyla som kan skada huset.  

Omställning från pelletspanna till värmepump

Du som eldar med pellets har redan ett vattenburet värmesystem installerat. Detta är en förutsättning för att du enkelt ska kunna ställa om och koppla på en värmepump. Beroende på hur slitna komponenterna i ditt system är kan det krävas olika mycket förberedelser och förarbeten. I den bästa av världar byter du i princip bara ut pelletspannan mot din nya värmepump – men oftast krävs en hel del övrigt arbete. Förutom demontering av pelletspannan ska du även demontera annat såsom pumpar, expansionskärl och värmerör. Värmerören ersätts av nya rör i koppar som effektiviserar och höjer kvaliteten på ditt värmesystem i sin helhet. Vidare ska elsystemet förberedas för att hantera den ökade belastningen som det innebär att byta ut en bränsleanläggning mot en eldriven uppvärmning. Eftersom värmepumpen består av både en utomhusdel och en inomhusdel borras tre hål i väggen utifrån – gärna i nära anslutning till pannrummet och relativt skyddat från väder och vind. Ett större hål är för tilloppet och det andra större hålet är för returen. Dessutom borras ett tredje mindre hål för att utomhusdelen ska kunna dräneras från kondensvatten genom ett dräneringsrör till avloppet.

En del av arbetet kan du göra själv

Mycket av förberedelsearbetet kan du som är något händig göra själv, eller kanske tillsammans med en vän som har genomfört liknande arbete. All demontering av din befintliga utrustning, städning av pannrummet inför installationen av din nya värmepump, samt gjutning av betongfundamentet som utomhusdelen ska stå på, är alla exempel på sådant som du kan göra själv och på så sätt sänka kostnaderna. När det kommer till själva inkopplingen och injusteringen av ditt nya värmesystem rekommenderar vi dock att du tar hjälp från experter så att det utförs på ett korrekt sätt. Med fördel låter du en elektriker installera säkerhetsbrytare för att du ska kunna stänga av bägge delarna av värmepumpen separat, liksom ansluta kommunikationskablar respektive strömförsörjningskablar.

Välj rätt värmepump efter noggranna kalkyler

Du kanske är nöjd med din pelletspanna och tycker att ditt nuvarande värmesystem räcker gott och väl för uppvärmningen av huset utan att det blivit för dyrt. Med god isolering och ett hållbart vattenburet värmesystem med optimala radiatorer och värmerör, kan pelletsförbränning vara en relativt effektiv lösning som innebär låga energikostnader. Du kan även kombinera med solenergi för att ytterligare effektivisera uppvärmningen av huset. Med tanke på att pellets kan återbildas inom en överskådlig framtid räknas det som ett biobränsle och det är ett betydligt mer miljövänligt val än exempelvis att elda med olja. Kanske har du redan gjort ett medvetet val och bytt ut din gamla oljepanna till en pelletspanna och på så sätt sänkt dina energikostnader och dessutom slutat förbränna fossila bränslen. Nästa steg må vara en modern värmepump – och du kommer med största sannolikhet att spara både tid, energi och pengar genom att göra denna omställning – men vi tycker att du absolut inte ska göra förhastade beslut och istället noga gå igenom alla olika alternativ innan du byter ut din pelletspanna. Det viktigaste är att du installerar ett värmesystem som är väl anpassat efter dina behov och husets specifika förutsättningar. På så sätt kan du maximera dina besparingar! 

Rulla till toppen