Värmepump till garage

Att värna om inomhusklimatet i garaget har flera fördelar. Ett relativt varmt och torrt garage innebär mindre risk för kondens och därmed också fuktskador. Med tanke på att vi dessutom ständigt tar med oss fukt in i garaget, i samband med att vi kör in bilen eller diverse andra verktyg och redskap, utsätts dessa utrymmen för konstanta prövningar. Ofta använder vi garaget som förråd för att förvara diverse känslig utrustning vilket gör det extra viktigt att inte lämna dessa rum helt utan uppvärmning. Detta gäller förstås framför allt under vinterhalvåret då den bitande kylan kan tränga in i begränsat isolerade utrymmen och sätta sina spår i form av frost och is. Eftersom garaget i regel inte har ett vattenburet värmesystem är det oftast direktverkande el som värmer upp dessa utbyggnader. Bland värmepumpar är därmed luft-luftvärmepumpen det enda rätta alternativet eftersom den värmer upp luften direkt via en fläkt och inte via vattenburna radiatorer och element. Luft-luftvärmepumpar räcker ofta inte till som huvudsaklig uppvärmning i bostäder under vintern utan fungerar snarare som ett komplement till ditt värmesystem. Däremot är de väl anpassade för att bistå med underhållsvärme i ditt fritidshus, din sommarstuga, och inte minst – ditt garage.

Underhållsvärme – för att undvika skador

Om du har underhållsvärme i garaget undviker du kondens som uppstår när varm luft möter kall luft, vilket är konstant förekommande i dessa typer av utrymmen. Med kondens riskerar du att få både frost- och fuktskador på diverse verktyg, redskap och diverse elektronik som du har förvarat i förråd och garage. Allvarliga fuktskador kan till och med leda till omfattande renoveringar och därmed stora kostnader som hade kunnat undvikas med en luftvärmepump i anslutning till garaget. Förutom fuktskador kan garaget eller förrådet även angripas av mögel, för att inte tala om riskerna för rostskador på trädgårdsverktyg och diverse olika maskiner.

Inte bara uppvärmning

Förutom att värma upp luften fungerar moderna luft-luftvärmepumpar som luftrenare. Den filtrerar bort skadliga partiklar i luften samt avlägsnar unken lukt, och är således en effektiv klimatanläggning. Under heta sommardagar kan du använda din luft-luftvärmepump för att istället kyla ner luften inomhus. För dig som använder ditt garage till annat än att förvara din bil och dina prylar, som till exempel verkstad eller andra diverse intressen och hobbys, är det förmodligen extra viktigt att inomhusklimatet är relativt varmt, och framför allt hälsosamt. I dessa fall är en luft-luftvärmepump ett mycket klokt alternativ som gör det betydligt trevligare att vistas i garaget.

Sänk dina elkostnader med en modern värmepump

Du som värmer upp garaget med direktverkande el kan sänka dina elkostnader avsevärt med en modern luft-luftvärmepump. De senaste åren har utvecklingen gått i rask takt framåt och dagens värmepumpar av denna typ är oerhört energieffektiva. De överför den värmeenergi som finns utomhusluften och tillför denna till luften i garaget via en fläkt. Luft-luftvärmepumpar består således av en utomhusdel respektive en inomhusdel som samverkar för att du ska nå upp till en behaglig inomhustemperatur. Trots tiotals minusgrader utomhus kan en luft-luftvärmepump på ett effektivt sätt överföra den begränsade värmeenergin som finns och tillföra varm luft inomhus. De är dock som mest effektiva vid högre temperaturer och när det blir riktigt kallt ute blir driftkostnaderna för att nå upp till samma inomhustemperatur högre. 

Som komplement till vattenburna värmesystem

Om ditt vattenburna värmesystem finns installerat hela vägen till garaget eller förrådet kan du använda en bergvärmepump eller luft-vattenvärmepump för att tillföra värme. Om alla dina byggnader dessutom är väl isolerade kan du med ditt värmesystem på ett oerhört energieffektivt sätt värma upp alla utrymmen. Luft-luftvärmepumpar kan å andra sidan inte kopplas till dina vattenburna radiatorer och element, men är en utmärkt lösning som komplement till ditt befintliga värmesystem – inte minst med tanke på dess luftrenande egenskaper liksom förmågan att ge ett svalare inomhusklimat när det blir för varmt.

Luft-luftvärmepump – relativt billig och enkel att installera

En luft-luftvärmepump är den billigaste värmepumpen på marknaden och dessutom relativt enkel att installera. Den består av en utomhusdel som placeras skyddat intill husväggen på ett ställe där den inte är i vägen, och gärna i relativt nära anslutning till inomhusdelen. Det är inomhusdelen som består av den fläkt som kommer att sköta tillförseln av den överförda värmen eller kylan inomhus. Därför är placeringen av inomhusdelen ett viktigt strategiskt moment i processen med att installera värmepumpen. Detta för att sprida luften på ett så effektivt sätt som möjligt. Här spelar takhöjd liksom planlösningen i garaget, förrådet eller uterummet stor roll. Om du har relativt lågt i tak finns anpassade takmodeller som förmodligen är det bästa alternativet för dig. Med högre takhöjd finns värmepumpar av väggmodell som du helt enkelt monterar på väggen för en effektiv spridning från fläkten ut i rummet. Om garaget har flera väggar som stoppar luftflödet från att spridas kan detta begränsa möjligheterna för värmepumpen att fungera enligt förhoppningarna. Se därför till att inomhusdelen inte blockeras utan istället placeras öppet och strategiskt mot den stora ytan. En bra utgångspunkt är att prioritera funktion framför estetik när du ska placera din luft-luftvärmepump.

Välj rätt värmepump

Innan du bestämmer dig för vilken luft-luftvärmepump du ska investera i bör du göra noggranna kalkyler över hur stor energiförbrukning du har för uppvärmning idag, hur stor volym du önskar värma upp, och hur stora behov av uppvärmning du faktiskt har. I regel är det bra att välja en så kallat överdimensionerad värmepump. Detta innebär att den har högre kapacitet än vad den ska användas för. På detta sätt behöver den inte arbeta lika hårt för att uppnå en önskad effekt vilket gör att värmepumpen håller längre och att dina energikostnader hålls nere. En annan viktig aspekt är hur väl isolerad byggnaden som du ska värma upp är. Garage är i regel sämre isolerade än bostäderna vilket kräver en högre energiförbrukning för att hålla uppe värmen. Slutligen är det den önskade temperaturen som avgör. Om du vill ha ett garage eller förråd som är tillräckligt varmt för att i princip kunna vistas i året runt behöver du en betydligt mer effektiv värmepump än om du endast vill ha underhållsvärme som gör att bilen och trädgårdsredskapen frostas av och luften hålls relativt torr.

SCOP-värdet – ett mått på värmepumpens prestanda

Hur effektiv luft-luftvärmepumpen är brukar mätas med en koefficient som kallas för COP-värde. Koefficienten visar hur mycket värmeenergi pumpen kan överföra för varje tillförd kWh. Det är här som luft-luftvärmepumpar skiljer sig från luft-vattenvärmepumpar och bergvärmepumpar som är mer energieffektiva och således kan producera mer värme för samma mängd tillförd energi. Eftersom värmepumparnas förmåga att överföra värme varierar kraftigt efter olika förutsättningar och förhållanden under året finns även ett SCOP-värde, som fungerar med samma princip som COP men som ger värmepumpens genomsnittliga kapacitet över ett helt år. Med SCOP-värdet får du därför en mer rättvis bild av värmepumpens faktiska prestanda. Tänk på att värmepumpen med högst SCOP-värde inte nödvändigtvis måste vara den som passar dig bäst. Det viktigaste är att du investerar i en värmepump som är bäst anpassad efter dina specifika behov och förutsättningar. För att ge ett litet garage underhållsvärme kan det således vara en smartare investering med en mindre värmepump.

Uppskattning av priset för en luft-luftvärmepump

För att du ska få en idé om priserna på luft-luftvärmepumpar – som oftast är den bästa lösningen för att värma upp förråd, uterum och garage – kan vi säga att du får räkna med ett totalt pris mellan 10 000 kr och 30 000 kr, med både värmepump och installation inkluderat. Naturligtvis skiljer sig priserna beroende på hur kraftfull värmepump du investerar i samt vilken tillverkare och leverantör du väljer. Det blir förstås billigare ju mer du gör själv och om du är helt säker på hur värmepumpen ska installeras finns förstås möjligheten att pressa priserna ytterligare. Dock säger vår erfarenhet att det i regel lönar sig att ta in professionella installatörer som är specialiserade på just värmepumpar. Förutom att det blir installerat på bästa möjliga sätt vilket kan ge dig större besparingar i längden, sparar du dessutom mycket tid med genom att använda rätt verktyg och metoder som kan genomföras betydligt fortare. När du köper en värmepump, brukar priserna för installation ofta ingå hos leverantören, och om du dessutom kan använda ROT-avdraget, innebär detta att kostnaderna för att få värmesystemet installerat i slutändan blir relativt låga.

Rulla till toppen