Vad är en luft/vatten-värmepump?

En luft/vattenvärmepump är en värmepump som hämtar sin värmeenergi från kall utomhusluft och överför den till ett vattenbaserat uppvärmningssystem med radiatorer (värmeelement). Ett befintligt vattenbaserat uppvärmningssystem där det finns vattenburna radiatorer kan alltså användas för att sänka energiåtgången och kostnaden för uppvärmning av en bostad.

Har du ett vattenbaserat uppvärmningssystem  så är i regel en värmepump för luftvatten det naturliga valet. Namnet luft vatten värmepump, som kan tyckas onödigt komplicerat, används för att särskilja dessa pumpar gentemot luftluftvärmepumpar, som värmer upp inomhusluften direkt, utan radiatorer.

En luftvatten-värmepump utvinner den solenergi som lagrats i uteluften och ser till att den sprids vidare in i ditt hus.

Vet du skillnaden på luft vatten jämfört med el- och oljeuppvärmning?

Energimyndigheten, den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor om användning och tillförsel av energi, menar att en luft vatten värmepump i regel kan innebära en omfattande besparing på mellan 50 och 70 procent – om man byter från ett vattenburet värmesystem som använder el eller oljepanna som energikälla till att använda en luftvattenvärmepump.  Luft vatten värmepump konstateras av Energimyndigheten vara ett lämpligt alternativ för den som har ett lågt till medelhögt behov av uppvärmning.

Ovan gäller främst hushåll i södra och mellersta Sverige då mängden drivenergi som behövs ökar exponentiellt vid lägre utomhustemperaturer. I likhet med andra värmepumpar använder en luft vatten värmepump nämligen i regel el som drivenergi för processen där värmeenergi hämtas. I takt med att tekniken utvecklas så kan dock luft/vattenlösningar idag vara väldigt effektiva även i nordligaste delarna av Sverige.

Luft/vattenvärmepump är relativt billig

Luft vatten värmepump har blivit ett allt vanligare val under de senaste åren. Inte minst är det ett bra alternativ för den som inte har möjlighet att borra för att installera bergvärme. Installationskostnaden för värmepumpar är inte i närheten av lika hög som den för bergvärme, som i regel överstiger 100 000 kronor. Även om en luft vatten lösning sällan blir lika effektiv som de värmepumpar som jobbar mot jord eller berggrund så kan de ändå sänka en typisk villas energikostnader rejält.

Vill du veta exakt kostnad luftvattenvärmepump och hur pass mycket en luft/vattenvärmepump kan påverka just ditt hushålls elräkning på ett positivt sätt bör du göra en energikalkyl tillsammans med en certifierad installatör.

Att installera en luft vatten värmepump kan kräva installatör

Till skillnad från en luft luft värmepump, som har en intern och en extern del, så är en luft vatten värmepump vanligtvis helt placerad utanför byggnaden. Luftvattenvärmepumpar är inte heller förbjudna att installera på egen hand, vilket är fallet med luftluftvärmepump. Det som avgör om en specifik luft luft värmepumpmodell får installeras på egen hand är huruvida installationen kräver ett ingrepp i den så kallade köldmediumkretsen. Givetvis kräver installationen ett visst tekniskt kunnande även i de fall där det formellt är tillåtet att genomföra den på egen hand.

Det är bra att göra lite efterforskning kring värmepumpar och värmelösningar. Läs recensioner och ta en titt på olika test som utförts av seriösa aktörer för att skaffa dig en tydligare bild av vilka kriterier som faktiskt är viktiga.

Test av luft vatten värmepumpar ger vägledning inför köp

Luft/vattenvärmepumpar är en bra lösning för att sänka energikostnaderna för den som sedan tidigare har ett vattenburet värmesystem. Naturligtvis är det viktigt att titta på flera olika aspekter för att avgöra vilken värmepump man väljer. Inte minst kan det vara värt att ta en titt på olika test som utförts av seriösa aktörer för att få en inblick i vilka kriterier som faktiskt är viktiga.

Energimyndighetens test av luft/vattenvärmepumpar

Energimyndigheten är den svenska myndighet som ansvarar för frågor om användning och tillförsel av energi, och däribland alltså just värmepumpar. De utför bland annat test på luft/vattenvärmepumpar. Där konstaterar de att olika luft/vattenvärmepumpar skiljer sig en hel del åt i prestanda sinsemellan.

Luft/vattenvärmepumpar finns i olika effektstorlekar, vilket är viktigt att känna till när du jämför olika luft/vattenvärmepumpar i test. De med hög effekt ger högre besparingar, men i och med att de kostar mer är det inte säkert att de är lönsamma om du har ett lågt eller medelhögt energibehov, men de kan å andra sidan vara absolut nödvändiga om du har ett högt energibehov. Vilket klimat du lever i påverkar också hur du bör läsa test av luft/vattenvärmepump. Först och främst rekommenderar myndigheten att du tar reda på årsvärmefaktorn.

I Energimyndighetens test går det att se värmeeffekt och värmefaktor för specifika temperaturer, och då bör du givetvis titta på den temperatur som är mest typisk för klimatet där du bor. Utöver detta kan olika detaljer vara olika viktiga för olika människor. I detta test av luft/vattenvärmepumpar går det att se bullernivåer, något som kan spela olika stor roll beroende på vilka lösningar som är möjliga i ens egen bostad. Läs därför hela testet noggrant och fundera på vilka aspekter som är viktigast för just dig.

Här hittar du testresultatet för 16 luft vatten värmepumpar:

Energimyndighetens test av luftvattenvärmepumpar

Skärmdump av Energimyndighetens tabell över de testade luftvärmepumparna, klicka på bilden för att läsa testet!


Kan du spara pengar med luftvärme?

Många undrar hur mycket de kan spara på att byta till en värmepump. Det är trots allt en högst relevant fråga, speciellt om man funderar på att ta ett lån för att täcka kostnaden. Är det värt det? Hur lång tid tar det innan investeringen är återbetald? Vi ger svar på vad som gäller när du tackar ja till en luft vatten värmepump offert och byter till luftvärme.

Husets energiförbrukning och storlek spelar roll

När du ska välja värmepump måste du välja en som passar just ditt hus. Ju större yta som ska värmas upp, desto kraftfullare värmepump behöver du. Det finns även andra faktorer som påverkar förutom husets storlek, även om detta är den viktigaste variabeln. En viktig punkt är isolering. Ju bättre isolerat det är, desto mindre kommer värmepumpen behöva arbeta.

Har du golvvärme och/eller vattenradiatorer?

Det är nästan ingen idé att kolla på en luft vatten värmepump offert om du inte har ett vattenburet värmesystem. Värmepumpen ska nämligen kopplas upp till värmesystemet och den fungerar genom att värma upp vattnet som cirkulerar. Om du har radiatorer eller golvvärme i ditt värmesystem så är det inga problem. Av dessa två är golvvärme att föredra, det får du den största energibesparingen på.

Prisexempel – villa 150 m²

Låt oss säga att du har ett hus med en öppen planlösning på 150 m2. En Mitsubishi W85 skulle då kunna användas för just ditt hem. Den har en värmekapacitet på 9 kW och ett SCOP-värde på 4,12. Du får en luft vatten värmepump offert som ligger på 85 000 kronor för både värmepumpen och installationen.

Före bytet så hade du en årlig energiförbrukning på 28 000 kWh. Du värme upp dina element med direktverkande el. Generellt brukar det sägas att runt 70 % av årsförbrukningen går till uppvärmning av hus och varmvatten. Det blir 19 700 kWh. Du hade ett fast elabonnemang som ger dig ett elpris på 1,50 kr/kWh. Du betalade med andra ord 29 400 kr per år bara för att värma upp ditt hem och ditt varmvatten.

En värmepump kan sänka din energiförbrukning med runt 60 till 80 %. I detta exempel sänks driftkostnaden med 70 %. Din nya årsförbrukning för uppvärmning hamnar på 5 880 kWh. Det innebär att du betalar 8 820 kronor om året istället för 29 400 kronor.

Om du tar ett lån på 85 000 kronor för att täcka din luft vatten värmepump offert så kommer du fortfarande att ligga plus, trots att du måste betala tillbaka på lånet. Om du tar ett lån med 5 % ränta och 7 års avbetalning, plus att du betalar lika mycket varje månad, så hamnar du på ungefär 1 200 kronor. Din totala månadskostnad blir i snitt 1 935 kr. Efter sju år betalar du bara för energiförbrukningen, då är lånet redan helt amorterat.

Be värmepumpsföretaget skissa upp en kostnadskalkyl

Det är lätt att se vilken bra affär du gör när du tittar på en kalkyl. Ett bra sätt att få en pålitlig kalkyl är att låta företaget som ska utföra bytet räkna ut det åt dig. De utför då en besiktning av ditt hus och kan ge dig en bra uppfattning över investeringens lönsamhet.

annons:

Vad påverkar din kostnad för att installera en luft/vatten-värmepump?

Att installera en luft/vattenvärmepump kan innebära stora besparingar på uppvärmningskostnaderna, men installationen i sig kan vara dyr, vilket gör att många drar sig inför den. Det finns ett flertal faktorer som påverkar kostnaden för att installera en luft/vattenvärmepump och dessa beror i mångt och mycket på förutsättningarna för installationen i ditt hem, men det finns även vissa tips du kan använda dig av för att sänka kostnaderna.

En luft/vatten-värmepump i förhållande till andra uppvärmningssystem

Om man jämför en luft/vatten-värmepump med andra uppvärmningssystem, som till exempel en luft-luftvärmepump eller en bergvärmepump, så ligger installationskostnaderna för pumpen generellt någonstans i medelprisklassen. Det innebär självklart inte att det alltid är så, men generellt så hamnar kostnaden för att installera en luft-vatten-värmepump mycket lägre än till exempel en bergvärmepump, och aningen högre än andra värmepumpar. Eftersom den värmekostnad du sparar på ett luft/vatten-värmesystem inte ligger så långt ifrån den du sparar på en bergvärmepump, kan det vara klokt att se över om det verkligen är nödvändigt med bergvärme för just ditt hus.

Har du ett vattenburet uppvärmningssystem?

Katt vilar på vattenradiator/element.

Det är inte bara katten som kräver ett varmt och vattenburet element, det gör värmepumpen också.

En luft/vatten-värmepump kräver att du har ett vattenburet uppvärmningssystem. Det kan också hända att detta måste anpassas inför den nya uppvärmningsmetoden, något som också kan påverka kostnaden för att installera luft/vatten-värmepump. Å andra sidan kräver de flesta värmepumpar ett vattenburet system för att kunna transportera värmen, vilket gör att detta antagligen är något du måste investera i ändå, oavsett vilket värmepumpsystem du ska investera i, förutom om du ämnar installera ett luftburet system då.

Två saker som grundläggande påverkar din kostnad

För att installera en luft/vatten-värmepump påverkar två övriga faktorer.
Installationen – här påverkar en rad underfaktorer, som förutsättningarna för att installera pumpen, som sagt – vattenburet värmesystem, hur krångligt det blir med installation av till exempel en separat varmvattenberedare, om systemet ska kopplas ihop med en värmepanna som redan finns i huset.
Vilken typ av pump du väljer. Pumpens kostnad påverkas såklart också av ditt hus, dess storlek och dess övriga förutsättningar.

Själva priset på pumpen kan du självklart påverka genom att välja en billigare sort, men det kan vara klokt att installera en pump av kvalitet, eftersom detta är en husinvestering som dels kan höja värdet på huset, och dels kan sänka dina värmekostnader ytterligare. En effektiv luft/vatten-värmepump lönar sig antagligen i längden. Något du dock kan påverka rejält prismässigt är kostnaden för att installera din luft/vatten-värmepump, genom att använda dig av ROT-avdraget. Med ROT-avdraget kan du få upp till 50 000 kr av kostnaden för arbete vid renoveringar, ombyggnationer och tillbyggnationer avdragen på skatten. Här finns alltså stora pengar att spara. Läs mer: ROT-avdrag för luftvärme

Begär flera offerter och sänk kostnaden för att installera luft/vatten-värmepump

Genom att begära in ett flertal offerter från olika installatörer kan du jämföra de olika alternativen, och avgöra vilka som låter mest rimliga. Väg kostnader och tjänster mot varandra, och få en bild av vilka installatörer som låter seriösa och inte. Du bör även alltid ta kontakt med installatörerna och låta dem komma hem till dig för att göra en utvärdering av förutsättningarna i ditt hus innan de skriver en offert – annars går det inte att korrekt räkna ut den faktiska kostnaden för installationen.