Bergvärme, pris för installation

Typ av värmepump: Bergvärme
Pris för installation och pump: 120 000 – 160 000 kr
Rätt till ROT-avdrag: Ja Avdrag på 30 % av priset för arbetskostnaden (installation och borrning)
Genomsnittlig återbetalningstid: 8-12 år

Pris för bergvärme

Bergvärme, eller djupjordvärme som det även kan kallas, är en metod för uppvärmning som är mycket populär – till stor del tack vare den mycket låga kostnad för uppvärmning som man kan uppnå genom den, i förhållande till det pris du betalar. Värmeenergin i bergvärmen kommer ifrån grundvatten i berggrunden djupt ner i marken, och förs upp med vattenburna värmesystem. På så vis använder man potentialen i värmen i grundvattnet som värmts upp av solen – ett mycket klimatsmart uppvärmningssätt.

Även om det kan tyckas som en stor investering att betala en bra bit över 100 000 kronor för bergvärme så är det viktigt att inte glömma att värmepumpen ger en månatlig besparing, eftersom du förbrukar mindre el, fjärrvärme eller olja (beroende på vilken uppvärmning du har innan bergvärmeinstallationen).

Bergvärmepumpen största delen av total kostnad

Att installera bergvärme med pris för bergvärmepump och borrning kostar i regel ungefär mellan 100 000 och 200 000 kronor. Det är alltså en relativt hög initial kostnad, men naturligtvis ska man inte avskräckas av detta, utan se till de enorma besparingar som man gör i längden i och med att man ofta kan sänka sin energiförbrukning med 60 till 70 procent. Det är med andra ord en mycket lönsam investering i normalfallet, vilket gör att många väljer att låna pengar för den när de saknar tillgängligt kapital i denna storlek.

Borrhål stor del av priset

borra-bergvarme-borrhal

Utrustning för att borra för bergvärme. Borrningen utgör en stor del av totala priset.

Av denna kostnad är själva borrningen av hålen för bergvärme (energibrunn) den mindre delen och pris för bergvärmepump den större. Ett borrhål är i regel mellan 80 och 200 meter, och ju djupare ner man kommer i borrningen, desto mer avancerad och kostsam blir den. Därför väljer man ibland att borra två relativt grunda hål snarare än ett djupt. Ett borrhål kostar vanligtvis mellan 250 kr och 500 kr per meter som ska borras, men priset varierar mycket beroende på typ av mark och andra omständigheter. Denna borrkostnad är dock avdragsgill genom ROT (själva arbetet alltså, inte material som används i borrhålet såsom foderrör eller kollektorslang). Det experimenteras nu med nya borrmetoder som kan sänka kostnader för att borra för bergvärme.

När det gäller en bergvärmepump är pris för denna inte sällan uppemot 100 000 kronor i sig. Detta är dock helt beroende på hur kraftfull pump du behöver, märke och modell. Hör alltid med några olika installatörer om vad de rekommenderar för hårdvara och var inte rädd för att ställa kritiska frågor om priset. Du kan med fördel göra en sökning på nätet efter din värmepump och se vad den kostar hos olika återförsäljare. Vill du ha konkreta priser på vad en installation skulle kosta för just ditt hus kan du få upp till fem offerter från några olika firmor snabbt och enkelt här (kostar inget).

Viktigt med erfarenhet och certifikat

Att installera bergvärme är alltså en omfattande process och en rejäl investering. Därför är det viktigt att resultatet blir precis som man tänkt sig, och därför bör man anlita certifierade och erfarna professionella borrare för borrningen av bergvärme. De certifikat som finns är bland annat utformade av Sveriges Geologiska Undersökningar (SGU). Det går att använda sig av lösningar som antingen en totalentreprenör, som ansvarar för så väl borrning som installation av värmepump, eller att anlita olika firmor för de olika delarna av bergvärmeinstallation.

Tillbaka till sidan Priser.