Bergvärmeinstallatörer, kontakt och certifiering

Anlita en bergvärmeinstallatör för att sänka din energikostnad! Bergvärme anses av de flesta vara den absolut mest kostnadseffektiva metoden att värma upp en fastighet. Sett till vad du får per krona som du investerar är en väl installerad bergvärmepump ofta rena vinsten för hushållsekonomin. Dessutom anses investeringen i bergsvärme vara värdeförhöjande för en fastighet.

Bergvärme, även kallat djupjordvärme, är en populär uppvärmningsmetod där värmen utvinns ur berggrundens grundvatten och används tillsammans med ett vattenburet värmesystem. Det är solens strålar som har värmt upp berggrunden, och därmed är bergvärme att betrakta som passivt lagrad solenergi och en klimatvänlig värmeproducent.

Seriös bergvärmeinstallatör borrar och installerar

Det finns ett antal olika alternativ på marknaden för den som letar efter en bergvärmefirma, inkluderat totalentreprenörer som ansvarar för hela installationen. För en bra och säker installation rekommenderar Energimyndigheten att du anlitar en borrare med certifikat utformat av Sveriges Geologiska Undersökningar (SGU).

För att spara lite tid är det smart att använda en gratistjänst för att begära priser från flera olika bergvärmeinstallatörer, www.bergvarme-info.se är en sådan tjänst och har funnits sedan 2006.

En grävmaskin är nödvändig vid installation av jordvärme och bergvärme. Ska du gräva själv – se till att du får en specifikation på vart och hur mycket du ska gräva undan innan borrningen tar vid.

En del väljer att dela upp processen och köpa in värmepumpen själv för att sedan anlita en borrfirma och därefter ta in en installatör eller rentav ge sig på installationen själv. Detta är dock förenat med en hel del risk. Vi avråder dig att själv installera bergvärme då det endast bör göras av personer med erfarenhet av denna typ av installationer. Risken är annars att värmepumpen fungerar dåligt och i värsta fall helt slutar fungera. Det är bra att komma ihåg att det inte bara är själva grävandet som görs vid en installation. Dels så ska borrkax (resterna/gruset som uppstår vid borrning i berg) forslas bort, det ska göras håltagning till i huset och installation av slang ska göras. Att leja ut detta arbete på proffs är helt klart värt investeringen. Dessutom får du dra av 30% av arbetskostnaden via ROT-avdraget.

Borrhålet styr mycket av kostnaden

Det en bergvärmefirma initialt gör är att borra upp ett djupt hål, mellan cirka 80 och 200 meter ner i marken. Djupet varierar beroende på avståndet till berggrunden och byggnadens energibehov, och är detta mycket högt kan till och med fler än ett hål behövas. Borrhålets diameter är i sin tur cirka 12 centimeter, och givetvis är det en tämligen omfattande process att skapa detta hål så pass djupt. I gengäld ska ett hål fungera i ungefär 100 år, så det behöver inget underhåll under ens livstid. Bergvärmepumpen, som driver uppvärmningsprocessen kan i regel sägas behövas bytas efter ungefär 15 år.

Investering med hög avkastning

Det är viktigt att känna till att själva kostnaden för installationen är relativt hög – i regel kostar en bergvärmefirma mellan cirka 100 000 och 150 000 kronor – men du får också betydligt lägre energikostnader i framtiden eftersom bergvärme är en mycket energisnål uppvärmningsmetod, som fungerar året runt. Du behöver själv ansöka om tillstånd för borrning för bergvärmeinstallation från din kommuns miljö- och hälsoskyddsnämnd, så kom ihåg att göra detta i tid.