Regler och krav på ackumulatortank – skärpta krav från september 2017

26 september 2015 började EU:s lagstiftning för effektivitetskrav enligt ekodesign- och energimärkning gälla för ackumulatortankar och varmvattenberedare. Nu behövde tillverkare av ackumulatortank dels ta hänsyn till krav på stilleståndsförluster och dels ange en obligatorisk energimärkning.

Energimärkningsetikett för CTC's tank ECOZENITH i550 PRO 3x400SV

Exempel på energimärkning  CTC’s modell EcoZenith i550 PRO 3x400SV

Detta är nytt för 2017 –  krav på ackumulatortank & varmvattenberedare

Ny energimärkningsetikett för varmvattenberedare
Alla ackumulatortankar som är mindre än 500 liter är idag energimärkta men från 26 september 2017 utökas Energimärkningen med ytterligare en klass; A+, samtidigt som klass G försvinner.

Krav på stilleståndsförluster.
Anges som varmhållningsförluster i W, avrundat till närmaste heltal, på etiketten. Kravet på värmeförlusternas storlek beror på volymen hos ackumulatortanken.

Läs kraven i denna pdf:
Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU”  – Energimärkning av varmvattenberedare, ackumulatortankar och paket med varmvattenberedare och solvärmeutrustning.

Begreppsförklaring:

[uix_toggle tabs=’0′ effect=’3′]
[uix_toggle_item open=’true’]
[uix_toggle_item_title]Stilleståndsförlust[/uix_toggle_item_title]
[uix_toggle_item_content open=’true’]Stilleståndsförlust, kallas också varmhållningsförlust, och är den värme som går förlorad när vatten lagras i tanken. För att få ner stilleståndsförlusterna på lägre nivåer krävs det att ackumulatortanken är välisolerad, även vid anslutningarna[/uix_toggle_item_content]
[/uix_toggle_item]
[uix_toggle_item ]
[uix_toggle_item_title]Tomgångsförluster[/uix_toggle_item_title]
[uix_toggle_item_content ] Tomgångsförluster är den elenergi som behövs för att hålla vattnet varmt när ingen spolar i kranar och duschar. Den ackumulatortank som hade högst tomgångsförlust i test som Energimyndigheten utförde förlorade 26% mer värme än den tank som hade lägst. [/uix_toggle_item_content]
[/uix_toggle_item]
[/uix_toggle]

En tank med höga tomgångsförluster (elenergi) kan samtidigt ha låga stilleståndsförluster (värmeförlust).

 

Vad är en ackumulatortank? Ta del av vår snabbguide!

En vedpanna, solfångare eller värmepump ger ofta mer energi än vad som kanske behövs precis just då, då är en ackumulatortank perfekt för att lagra överskottsenergin. Enkelt uttrycks så kan ackumulatortanken liknas vid en stor termos, värmen lagras helt enkelt i en behållare tills dess att den behövs. En ackumulatortank kan användas tillsammans med vedpanna, pelletspanna, vattenmantlad kamin, värmepump eller solceller, både enskilt eller i en kombination och kan dessutom lagra både värme och varmvatten.

Ackumulatortanken gör att du som eldar för värme inte behöver elda lika ofta, vilket så klart är viktigt för dig med hög pelletsförbrukning. Du påverkas inte i lika hög grad om det skulle ske en höjning utav pris pellets och så vidare. Att investera i en ackumulatortanke gör inte bara ditt nuvarande uppvärmningssystem mer effektivt, du bidrar också till mindre utsläpp till miljön!

Så fungerar en ackumulatortank

  1. Inuti en värmepump leds det runt en vätska som har en väldigt låg kokpunkt. Värmeenergin som vätskan i kollektorslangen fångar upp leds in i värmepumpen och även fast det handlar om relativt låga temperaturer får detta vätskan i pumpen att koka och förångas.
  2. Ångan/gasen komprimeras med hjälp av en kompressor och temperaturen ökar ytterligare när trycket ökar. Denna värme används för att höja temperaturen på vattnet som husets värmedistributionssystem sedan sprider vidare.
  3. Har du en ackumulatortank kan denna värme alltså också användas för att värma upp det vatten som finns i tanken.

Vad är det för skillnad på varmvattenberedare och ackumulatortank?  En ackumulatortank kan lagra både värme och varmvatten. En varmvattenberedare värmer upp kallt vatten till varmt och förser sedan huset med vatten till badrum och kök med mera. En ackumulatortank kopplas ihop med värmesystemet och kan, utöver att lagra överskottsvärme, dessutom ha en inbyggd varmvattenberedare.

Bör du investera i en ackumulatortank? Oavsett om du ser över hela din värmelösning och ännu inte bestämt dig för om du ska använda dig av pellets eller bergvärme, fjärrvärme eller bergvärme och så vidare så är en ackumulatortank en smart investering för uppvärmning av hus.

Hur stor ackumulatortank behöver du? Ja, det beror på storleken på din bostad. Grovt räknat så beräknas ett hus på (max ) 150  m² behöva en ackumulatortank på ca 1000 liter. Mindre tankar ligger på runt 500 liter och passar även bättre för solvärme eller pellets medans de större varianterna oftast används för vedpanna.

Tester inom uppvärmning- och varmvatten som Energimyndigheten gjort:

 

Några tillverkare ackumulatortank:

CTC Grundades 1923 och utvecklar samt tillverkar alla sina produkter i Småland. CTC har försäljning över hela världen.

Strömsnäspannan startade 1979 och är idag en av Sveriges ledande tillverkare av ackumulatortankar.

Stocksbro har tillverkat ackumulatortankar sedan 1993 och tillverkar bland annat Bio-Solpannan.

Nibe grundades 1949 och är ett välkänt varumärke hos svenska villaägare.

Baxi startades 1981 och har haft huvudkontor i Falköping sedan dess.

Polarpumpen  Nordens största leverantör av värmepumpar på internet.


Därför skärpte EU reglerna

Bakgrunden till lagstiftningen 2015 var delvis att påskynda användandet och tillverkningen av mer energieffektiva varmvattensberedare och ackumulatortankar men också en målbild om att minska på farliga utsläpp. Det hoppas man alltså uppnå genom att förbjuda de allra mest energi- och resurskrävande produkterna och ställa minimikrav på energiprestanda hos ackumulatortankar och varmvattenberedare på EU-marknaden.

Energimärkningskraven för ackumulatortankar och varmvattenberedare förväntas från år 2020 spara ungefär 125 TWh primärenergi årligen inom EU*. Dessutom förväntas utsläppet av kväveoxider minska med 130 kiloton svaveloxidekvivalenter varje år.

*125 TWh primärenergi motsvarar 26 miljoner ton koldioxid.

Senast 2018 ska kraven ses över mot bakgrund av den tekniska utveckling som skett sedan de antogs. I juni 2017 startade EU-kommissionen en förstudie inför revideringen med estimerad sluttid januari 2019. Källa: http://www.ecoboiler-review.eu/