Billigast att installera en luft-luftvärmepump

Det är inte bara själva pumpen som är billigare om du väljer luft-luftvärme istället för en värmepump som kopplas in till ett vattenburet värmesystem. Även installationskostnader är betydligt lägre. Eftersom en luft-luftvärmepump kan monteras precis där du vill, och eftersom allt som krävs är en fläkt och direktverkande el, är detta alternativ det allra smidigaste och billigaste. Dock bör du ha i beaktning att om du planerar att värma upp huset året om med en luft-luftvärmepump som huvudsaklig uppvärmning kan det bli både svårare och dyrare än vad du hade tänkt dig. Luft-luftvärme fungerar allra bäst som komplement till ett annat värmesystem, alternativt som klimatanläggning i ditt fritidshus eller sommarstuga som endast kräver underhållsvärme under vinterhalvåret. Med detta sagt kan det i slutändan vara mer ekonomiskt att installera bergvärme eller luft-vattenvärme om du ska värma upp ditt hus, inklusive tappvattnet, året runt. Förutom att dessa system är betydligt mer effektiva och kan ge dig behaglig inomhustemperatur även på vintern, genererar de även större besparingar.

Luft-luftvärme – ett effektivt och flexibelt värmesystem

Luft-luftvärmepumpar har dock utvecklats till att bli oerhört effektiva och samtidigt väldigt flexibla. Fler väljer att installera en luft-luftvärmepump än någonsin och det har onekligen flera ekonomiska fördelar med möjlighet att sänka energikostnaderna betydligt. Det är framför allt för dig som har en sommarstuga eller liknande som luft-luftvärme är allra bäst lämpat. Dessa värmepumpar kan överföra både värme och kyla vilket gör att du kan njuta av en svalkande effekt under sommarens varmare dagar. Dessutom har de flesta moderna luft-luftvärmepumpar ett luftreningssystem som håller damm, mögel, pollen och diverse allergener borta från luften inomhus. Med tanke på den enkla och billiga installationen och dessutom de relativt billiga priserna på luft-luftvärmepumpar i jämförelse med bergvärmepumpar eller luft-vattenvärmepumpar, är detta ett alternativ som tilltalar många fritidshusägare som endast behöver underhållsvärme under vintern.

Sänk din energiförbrukning och spara pengar

Du som värmer upp huset med direktverkande el kan spara ansenliga summor i elkostnader med en luft-luftvärmepump installerad. Dessa energieffektiva pumpar tar vara på den värmeenergi som finns i utomhusluften och tillför utomhusluften värmen via en fläkt. För maximal spridning av värmen är det viktigt att placera utomhusdelen med tillhörande fläkt på strategisk plats i huset. I teorin kan dessa värmepumpar tillföra värme vid utomhustemperaturer ner mot 20 minusgrader, men ju lägre temperaturer desto mindre energieffektivt blir värmesystemet. När det är riktigt varmt ute gör istället luft-luftvärmepumpen det omvända och ger dig en svalkande kyla på ett lika energieffektivt sätt. Tänk på att en luft-luftvärmepump inte värmer upp ditt tappvatten, utan fungerar allra bäst som ett komplement till ett annat värmesystem. Luft-luftvärmepumpen kan ses som ett billigt och energieffektivt alternativ till en konventionell AC, eller klimatanläggning. Genom att jämföra värmepumpens effekt och kapacitet mot de energikostnader du har i dagsläget på grund av element som drivs med direktverkande el, kan du göra en kostnadskalkyl och avgöra huruvida besparingarna är värda kostnaderna för installationen, och inom ungefär hur lång tid du får investeringen återbetald.

En billig investering med god återbetalning

En uppenbar fördel med luft-luftvärmepumpar är att de kan installeras direkt till hus som inte har något befintligt vattenburet värmesystem. Detta innebär en betydligt mer flexibel installation som därmed också är billigare i pris. Även om luft-luftvärmepumpar har svårt att värma upp ett hushåll året runt kan de utvinna viss värme även under vintern och ge den underhållsvärme som behövs för att din stuga eller ditt sommartorp ska må bra under vintern. Nya modeller av dessa pumpar kan dessutom fjärrstyras direkt från dina uppkopplade enheter, vilket ger dig möjlighet att värma upp stugan innan du ska göra ett besök, och dessutom rena luften från instängd lukt och eventuellt damm och smuts som finns i luften. Du som redan har ett vattenburet värmesystem kan komplettera med luft-luftvärme för att exempelvis värma upp förråd och garage på ett energieffektivt sätt. Under sommaren har du stor glädje av ett förbättrat inomhusklimat med svalare och renare luft – något som inte bergvärme eller luft-vattenvärme kan bistå med. Med tanke på de relativt låga priserna på luft-luftvärmepumpar, samt de betydligt lägre kostnaderna för installation, är det många idag som installerar denna typ av extra uppvärmning, eller klimatanläggning.

ROT-avdrag

Vid installationer av värmesystem omfattas du oftast av det så kallade ROT-avdraget som du naturligtvis kan utnyttja vid installationen av din luft-luftvärmepump. Ofta är det leverantören själv som både installerar och säkerställer att avdraget görs hos Skatteverket. Denna faktor är ytterligare en anledning till att du alltid ska ta in professionell hjälp för att installera din luft-luftvärmepump.

Placering av inomhusdelen avgörande

Hur du placerar inomhusdelen av en luft-luftvärmepump är avgörande för hur effektivt den fungerar i huset. Vid installation är det just denna placering som således är mest intressant, och man eftersträvar att ge fläkten möjlighet att sprida luften med en så fri och öppen väg som möjligt genom rummen. Denna princip kallas av experter för att man vill uppnå så lång kastlängd på luften som möjligt. För att ha marginaler i uträkningarna brukar man utgå från att den varma luften som sprids sänks med ungefär en celsiusgrad i varje rum. Detta är en bra utgångspunkt när du bestämmer temperatur på luft-luftvärmepumpen, då du eventuellt vill höja ett par grader för att vara säker på att rummen uppnår en önskvärd temperatur. Många väljer att placera inomhusdelen av luft-luftvärmepumpen i hallen. Detta utgör ofta ett relativt centralt utrymme i huset som dessutom har god tillgång till husets olika rum, som till exempel vardagsrummet, köket och sovrummet. Om det finns en trappa i anslutning så är det ingen dum idé att placera luft-luftvärmepumpen i närheten av trappan för att ge luften en fri väg till övervåningen. Dessutom kan det vara estetiskt fördelaktigt att placera luft-luftvärmepumpen på en plats där den inte inkräktar på inredningen, liksom inte stör omgivningen med eventuellt ljud eller utblås. Med detta sagt brukar hallen kunna vara en strategiskt smart plats att installera pumpen på, men naturligtvis handlar det lika mycket om dina specifika behov och var du prioriterar att sprida värmen. Ofta ser man luft-luftvärmepumpen installerad ovanför entrédörren, där den får en naturlig plats för att sprida värme eller svalkande kyla genom husets alla rum. Den kan även fungera som ett tillfredsställande skydd från eventuell snålblåst som tränger sig in i ytterdörrens glipor, alternativt när dörren öppnas och stängs med jämna mellanrum.

Så placerar du utomhusdelen

Efter att du har bestämt inomhusdelens placering, vilket med fördel sker i samförstånd med en expert, kan du bestämma placeringen för luft-luftvärmepumpens utomhusdel. Eftersom köldmedierör ska dras är det en god idé att placera utomhusdelen i relativt nära anslutning till inomhusdelen. En allt för lång rördragning kan sänka effekten i värmeöverföringen och således också värmepumpens prestanda. Arbetet med rördragningen ska göras av en certifierad installatör eftersom det kräver säkra metoder och rätt verktyg. Om ditt hus har en sockel som är gjuten i betong kan det vara bra att installera en upphängningsanordning för utomhusdelen, men i regel monteras den direkt på ett markstativ. Med en vibrationsdämpare ökar du driftsäkerheten och kan dessutom glädjas åt en ännu tystare drift.

Låt alltid en expert installera din luft-luftvärmepump

Installationen av din luft-luftvärmepump brukar ta omkring fem timmar och kan absolut utföras av en installatör. Detta är anmärkningsvärt snabbt och enkelt om du jämför med installationer av andra värmepumpar som ska kopplas till ditt vattenburna värmesystem. Dock avgörs luft-luftvärmesystemets effekt till stor del av hur väl installerat systemet är och därför lägger du grunden för dina besparingar i samband med installationen. Du ska alltid ta hjälp av en behörig elektriker eller installatör som i samförstånd med dig installerar värmesystemet på ett så effektivt sätt som möjligt. En korrekt installerad luft-luftvärmepump ger goda förutsättningar för snabb återbetalning och säkra besparingar framöver – vilket är ett av huvudsyftena för att installera detta värmesystem från första början. Med tanke på den relativt billiga installation, tillsammans med den relativt billiga värmepumpen, är detta en ekonomiskt fördelaktig investering som förtjänar att installeras på ett korrekt och strategiskt sätt för att du ska få ut maximal effekt i uppvärmningen av din bostad, sommarstuga, garagebyggnad eller förrådsbyggnad.

ROT-avdrag

Vid installationer av värmesystem omfattas du i regel av det så kallade ROT-avdraget som du naturligtvis kan utnyttja även vid installationen av din luft-luftvärmepump. Ofta är det leverantören själv som både installerar och säkerställer att avdraget görs hos Skatteverket. Denna faktor är ytterligare en anledning till att du alltid ska ta in professionell hjälp för att installera din luft-luftvärmepump. 

Rulla till toppen