Pris per kwh – bergvärme, luft/vatten och andra uppvärmningsformer

Pris per kwh bergvärme

[box type=”bio”] Gå direkt till detaljerad prisberäkning för: Bergvärme | El | FjärrvärmeFrånluft | Luft/vattenOljepanna | Pellets | Jämförelsetabell

Jämför priser från värmepumpsinstallatörer i din kommun (extern tjänst för certifierade installatörer).[/box]

Det kanske mest rättvisa sättet att jämföra t.ex. bergvärme med fjärrvärme, olja eller el är att titta på pris per kwh levererad värme för de olika energislagen. Alltså skillnaden i kostnaden för samma mängd energi från olika källor.

Detta är i slutändan det som är relevant och när du vet vad varje kwh (står för KiloWattTimme) kostar kan du ställa detta mot installationskostnad och livslängd för att få fram det bästa energivalet för din fastighet.

Tabell: Pris för olika värmekällor per kwh?

Vi börjar med en tabell från värmepumpsleverantören NIBE där vi ger dig en övergripande kostnadsbild för vad de mest populära uppvärmningsmetoderna kostar per kwh i Sverige idag. Därefter går vi närmare in på varje uppvärmningsform och tittar närmare på siffrorna satta i konkreta exempel och vad de betyder för dig som husägare och konsument.

Pris per kwh bergvärme
Pris per kwh bergvärme

Här ser vi alltså att bergvärme är avsevärt billigare om vi går på rent kilowattpris – endast 30 öre! De exakta priserna varierar från år till år och beror på faktorer som elpris, väder och ekonomin i stort, men som fingervisning är statistiken mycket intressant och träffsäker. Nästa tabell visar vad olika uppvärmningsformer kostar per år för en normalstor svensk villa med en familj om fyra personer.

Pris för att värma 25 000 kwh
Pris för att värma 25 000 kwh

Här ser vi alltså att det skiljer cirka 30 000 kronor årligen för ett hushåll med genomsnittligt värmebehov. Har du ett större hus blir besparingen ännu större. Efter denna överblick hoppar vi nu in och tittar närmare på varje värmekälla i detalj. Vi utgår här från ett elpris på 95 öre/kwh, givetvis påverkas nedanstående prisexempel av elprisets eventuella framtida höjningar eller sänkningar.

Bergvärme – pris per kwh och årskostnad

Först måste du känna till din värmepumps ”värmefaktor” (kallas också COP) – detta är det mått som används för att mäta dess effektivitet (mer specifikt talar vi har om årsvärmefaktor, alltså utslaget över ett helt år). I detta exempel är värmefaktorn för vår bergvärme 3,5, det innebär att för varje 100 kwh energi som tillförs via el (för att driva bergvärmepumpen) så tillförs fastigheten 350 kwh energi i form av värme. Då får vi således:

 • Elpris: 95 öre/kwh
 • Värmefaktor: 4,5, vilket motsvarar ungefär 0,286, eller att du behöver 28,6% av elen för att värma med bergvärme jämfört med att värma enbart med el.
 • Totalt pris per kwh för bergvärme: 95 öre (elpris) * 0,286 (värmefaktor) = cirka 27 öre/kwh.
 • För ett hus med ett värmebehov på 24 000 kwh blir årskostnaden 6 480 kr kr med bergvärme.

Frånluft – pris per kwh och årskostnad

En så kallad frånluftsvärmepump återanvänder husets varmluft och används som ett komplement till en grundkälla för värmen, såsom direktverkande el. Värmefaktorn brukar vara mellan 1,2-1,4, vi räknar här på en värmefaktor på 1,35. En effektiv lösning för frånluft får alltså följande kostnad per kilowattimme:

 • Elpris: 95 öre/kwh
 • Värmefaktor: 1,35, vilket motsvarar ungefär 0,74, eller att du behöver 74% av elen för att värma med bergvärme jämfört med att värma enbart med el.
 • Totalt pris per kwh för bergvärme: 95 (elpris) * 0,286 (värmefaktor) = cirka 70 öre/kwh.
 • För ett hus med ett värmebehov på 24 000 kwh blir årskostnaden 16 800 kr med frånluftsvärmepump.

Direkt värme med el – pris per kwh och årskostnad

Att värma med så kallad direktverkande el innebär att du betalar ditt elpris plus elcertifikat, energiskatt samt övriga avgifter från elbolag. I detta exempel räknar vi med att påslag med 32 öre på det rörliga elpriset.

 • Elpris: 95 öre/kwh.
 • Justerat elpris efter avgifter: 127 öre/kwh
 • För ett hus med ett värmebehov på 24 000 kwh blir årskostnaden 30 480 kr med direktverkande el.

Fjärrvärme – pris per kwh och årskostnad

Fjärrvärme är enkelt att räkna på, då du helt enkelt betalar ett fast pris per kwh från din fjärrvärmeleverantör. I detta exempel sätter vi det till 90 öre/kwh.

 • Pris för fjärrvärme: 90 öre per kwh.
 • För ett hus med ett värmebehov på 24 000 kwh blir årskostnaden 21 600 kr med fjärrvärme.

Luft/vattenvärmepump – pris per kwh och årskostnad

En luft/vattenvärmepump är ofta bästa alternativet för små eller medelstora villor då den kan vara nästan lika effektiv som bergvärme men betydligt billigare att installera. Här räknar vi på att luftvattenvärmepumpen har en årsvärmefaktor på 2,6, vilket ger decimalvärde 0,385 (värmepumpen behöver alltså täcka upp 38,5% av värmebehovet med el och 61,5% täcks direkt av luft/vattenpumpen).

 • Elpris: 95 öre/kwh
 • Värmefaktor: 2,6 (eller 0,385)
 • Totalt pris per kwh för bergvärme: 95 öre (elpris) * 0,385 (värmefaktor) = cirka 37 öre/kwh.
 • För ett hus med ett värmebehov på 24 000 kwh blir årskostnaden 8 880 kr kr med luft/vattenvärme.

Oljepanna – pris per kwh och årskostnad

Förr var uppvärmning med olja svenskarnas vanligaste uppvärmningsform, och än idag lever många oljepannor kvar. Här räknar vi på kostnaden baserat på att en kubik villaolja kostar 13 000 kr.

Uträkningen av priset för kilowattimme blir då som följer:

 • Villaolja, pris per m3: 13 000 kr
 • Mängd energi/m3: Cirka 10 000 kwh
 • Verkningsgrad: 77 procent, vilket ger att oljans faktiska energitillskott blir 7 700 kwh/kubikmeter.
 • Totalt pris per kwh med oljepanna: 13 000 (kr/m3)/ 7 700 (faktiska kwh) = cirka 1,79 kr/kwh.
 • För ett hus med ett värmebehov på 24 000 kwh blir årskostnaden 42 960 kr med oljepanna.

Pellets – pris per kwh och årskostnad

Ett mycket populärt alternativ är pellets som bränns i pelletskamin för att värma upp en villa. Priset är betydligt billigare än exempelvis olja. I detta räkneexempel anger vi kostnaden för pellets till 2 900 kr/ton. Det motsvarar cirka 4 900 kwh energi. Verkningsgraden, alltså hur mycket faktisk energi som utvinns ur ett ton, är 74 procent, vilket då ger 3 626 kwh.

 • Pellets, pris/ton: 2 900 kr
 • Mängd energi/ton: 3 626 kwh (faktiskt värde)
 • Totalt pris per kwh med pelletskamin: 2 900 (kr/ton)/ 3 626 (faktiska kwh) = cirka 0,80 kr/kwh.
 • För ett hus med ett värmebehov på 24 000 kwh blir årskostnaden 19 200 kr med pellets.

Sammanfattning, kostnad per kwh för olika värmeformer

Sammanfattningsvis får vi då följande fördelning av kostnaderna från våra prisexempel:

VärmetypPris per kwhÅrskostnad för 24 000 kwh
Bergvärme30 öre6 480 kr
El127 öre30 480 kr
Fjärrvärme90 öre21 600 kr
Frånluft70 öre16 800 kr
Luft/vatten37 öre8 880 kr
Olja179 öre42 960 kr
Pellets80 öre19 200 kr

För att få rätt pris per kwh vid exempelvis en bergvärmeinstallation krävs en kunnig och erfaren installatör – använd helst säkra och seriösa offerttjänster såsom Bergvärme-Info.se.

Tillbaka till startsidan för Värmepumpsguiden eller läs mer om vad en bergvärmeinstallation kostar.

Rulla till toppen