Nya regler och krav för ackumulatortank från 2015

Ny artikel 2017-11-22: Nya regler från september 2017 för ackumulatortank

Stor skillnad i värmeförlust mellan olika tankar

När du värmer ditt hus med en värmepump, en pelletspanna eller solvärme så kommer du att generera värme och varmvatten under tider på dygnet då du inte behöver den. Då kan du installera en ackumulatortank som bevarar värmeenergin i varmvatten tills du behöver den.

Statliga Energimyndigheten har testat olika ackumulatortankar och kommit fram till att det skiljer hela 77 procent i förlust av värme mellan de sämre varianterna och den ackumulatortank som är bäst i test.

Nya regler från 2015 för ackumulatortank

Från och med den 26 september 2015 ställs nya hårda krav på dig med en ackumulatortank, regler som införts av EU vilket innebär att det bara är att rätta sig efter även här i Sverige. I de senaste testerna visar det sig att bara en av de testade ackumulatortankarna uppfyller de kommande kraven vilket innebär att tillverkarna får jobba snabbt för att förbättra sina produkter så att de hamnar på rätt sida av testvärdena.

De nya kraven kallas för ”ekodesignkrav” och innebär primärt att en ackumulatortank får en nedre gräns för hur stor stilleståndsförlust av värme som är tillåten, alltså enkelt uttryckt hur mycket värme som försvinner medan vattnet är lagrat inuti tanken.

Läs mer om hur du kan få en heltäckande uppvärmningslösning för huset med hjälp av bergvärme med solceller.

Kom ihåg att du som värmepumpsägare är ansvarig för din ackumulatortank och att den uppfyller kraven.