Priset för en luft-vattenvärmepump

Priset för en luft-vattenvärmepump varierar mellan olika modeller och beror till stor del på hur hög effekt som värmepumpen har. I regel får du ett mer effektivt värmesystem med en dyrare luft-vattenvärmepump, men detta måste inte betyda att dina besparingar blir större. Om ditt hushåll har en låg energiförbrukning kan det gott och väl räcka med en billigare luft-vattenvärmepump med lägre kapacitet och ändå göra samma besparingar som om du hade köpt en dyr modell. Därför är ditt rådande energibehov avgörande för vilken värmepump du ska välja. Detta betyder att du som bor i en större villa kan behöva en dyrare luft-vattenvärmepump än du som du bor i en liten enplansvilla – eftersom det helt enkelt är större volymer med luft som ska värmas upp. Med rätt luft-vattenvärmepump kan du sänka dina energikostnader avsevärt och samtidigt göra miljön en god tjänst – inte minst om du byter från uppvärmning med olja eller pellets. När du ska modernisera och effektivisera ditt värmesystem är den viktigaste frågan hur mycket du kan spara, och till vilket pris. Alternativet är ofta bergvärme som i regel är det allra mest energieffektiva alternativet för ditt värmesystem. Samtidigt innebär bergvärme en större investering med omfattande arbete med borrning och installation. 

Moderna luft-vattenvärmepumpar kan ge stora besparingar

Den nya generationens luft-vattenvärmepumpar är oerhört effektiva och utvecklingen har gjort att du i vissa fall kan uppnå lika stora besparingar som du gör med bergvärme. Med tanke på att investeringen för att installera luft-vattenvärme är betydligt lägre än för bergvärme kan det vara ett bättre alternativ. Förutom att du sänker dina direkta kostnader för pumpen och installationen, slipper du även det omfattande arbetet med att borra de hål som krävs för att utvinna värme från berggrunden. De moderna luft-vattenvärmepumparna är optimerade för att kunna utvinna värmeenergi i temperatur ända ner till 20 minusgrader och för villor och hushåll i södra Sverige och med en energiförbrukning runt 20 000 kWh och neråt är ofta luft-vattenvärme det allra bästa alternativet för en effektiv uppvärmning året om. Framför allt är dessa pumpar betydligt billigare än motsvarigheterna för bergvärme som dessutom kräver större åtgärder och eventuella ingrepp på din tomt.

Faktorer som avgör priset för din luft-vattenvärmepump

För att bestämma ett pris på din luft-vattenvärmepump måste vi först och främst veta hur stort du bor. Naturligtvis kräver en större bostad en dyrare värmepump med högre effekt. Likaså skiljer sig priserna om du bor i norra Sverige är det är betydligt kallare. Du kan i sådana fall behöva en dyrare och mer effektiv luft-vattenvärmepump för att uppnå en behaglig inomhustemperatur året runt. Dessutom tillkommer kostnader för installation av din luft-vattenvärmepump, utöver priset för själva pumpen. Om ditt hus är väl förberett med ett väl fungerande vattenburet värmesystem krävs inte särskilt stora arbetsinsatser för att få värmepumpen på plats. Om du vid besiktning upptäcker brister i ditt befintliga värmesystem kan det vara en god idé att optimera förutsättningarna i samband med installationen av det nya systemet. Detta kan innebära vissa renoveringskostnader och annat som höjer det totala priset på installationen. Du bör alltid väga nuvarande investeringar mot framtida besparingar för att med i långsiktigt perspektiv göra rätt från början. I vissa fall kan ditt befintliga värmesystem behöva en viss renovering med optimerande åtgärder för att du ska kunna få ut maximalt med värme från din nya luft-vattenvärmepump. Därför är det en god idé att se över dina befintliga värmerör och radiatorer, samt eventuellt byta ut sådant som behöver rustas upp för att nå maximal effekt i ditt värmesystem.

Ju varmare klimat desto mer effektiv värmeöverföring

Ju längre söderut du bor desto mer effektiv blir värmeöverföringen i en luft-vattenvärmepump, av den enkla förklaringen att klimatet är varmare. Därför är det geografiska läget en viktig faktor som avgör vilken typ av värmesystem som är bäst i ditt fall. Om du bestämmer dig för att investera i en luft-vattenvärmepump bör du köpa en modell som är väl anpassad efter förutsättningarna som råder hemma hos dig. Genom att välja en luft-vattenvärmepump som täcker behoven i din bostad med marginal kan du glädjas en låg elförbrukning och således ett större sparande. Det är därmed fördelaktigt att köpa en modell som har en något högre effekt än vad du beräknas behöva. På så sätt kan du undvika nya kostnader för uppvärmning, i de fall som inte ditt värmesystem räcker till. Moderna luft-värmepumpar kan värma upp bostaden trots utomhustemperaturer ner mot minus 20 grader. Detta gör att dagens luft-vattenvärmepumpar kan värma upp hus i hela landet. Dock är de fortfarande allra bäst lämpade i södra delarna av landet, där även besparingarna blir betydligt mer påtagliga än i norr där det oftare kan krävas tillskott från andra värmekällor under vinterhalvåret.

Så fungerar en luft-vattenvärmepump

En luft-vattenvärmepump tar vara på värmeenergin i utomhusluften och tillför denna till vattnet i ditt värmesystem för att värma upp radiatorer, element och eventuell golvvärme i huset. Dessutom värmer samma pump upp hushållets kranvatten. Värmepumpen består av två delar; en utomhusdel och en inomhusdel. Utomhusdelen placeras någonstans intill husväggen där den fångar upp värmeenergin i luften för att sedan skicka den vidare till inomhusdelen som tillför värmen i ditt värmesystem. Inomhusdelen är i sin tur ansluten till elpannan och varmvattenberedaren. Om ditt hus redan har en fungerande elpanna och varmvattenberedare kan du koppla in din nya värmepump direkt, men ibland kan du behöva byta ut även dessa för att optimera värmesystemet. Moderna luft-vattenvärmepumpar är relativt tystgående, även om ljudet bör tas i beaktning vid placering av pumpen. Likaså är det viktigt med avfrostning och gärna ett tak över utomhusdelen. Sådana åtgärder förlänger värmepumpens livstid betydligt, eftersom den får utstå hårda prövningar från väder, vind och kyla.

Årsvärmefaktorn bestämmer hur effektiv värmepumpen är

Hur effektiv en värmepump är mäts i en så kallad årsvärmefaktor, eller SCOP. En pump som har årsvärmefaktorn 4 betyder att den genererar fyra gånger mer energi i form av värme, än den tillförda energin i el. Detta betyder att ju högre årsvärmefaktor en värmepump har, desto mer effektiv är den. En pump med ett högt SCOP-värde är i regel dyrare, men kan också generera större besparingar och därmed vara en klokare investering på sikt.

Luft-vattenvärmepump eller bergvärmepump

Från att bergvärme har varit ett självklart alternativ för nästan alla villaägare som vill maximera sina energibesparingar, har faktiskt luft-vattenvärmepumparna blivit så pass effektiva att de i vissa fall kan matcha bergvärmepumparna. Man brukar säga att ett hushåll som förbrukar mer än 25 000 kWh per år först och främst ska se över alternativen för bergvärme eftersom den höga effekten året runt ger en oslagbar värmeförsörjning och säker återbetalning. Om du däremot bor i södra Sverige med en något lägre energiförbrukning kan du få i princip samma goda avbetalning med en luft-vattenvärmepump. Dessutom är möjligheterna för bergvärme begränsade på många platser – antingen på grund av för många borrade hål i närområdet, eller brist på stabil berggrund och tillgång till grundvatten. Med tanke på hur pass mycket enklare det är att installera en luft-vattenvärmepump i jämförelse med bergvärme där både borrning och mer omfattande installationer krävs, kan luft-vattenvärme vara ett minst lika smart alternativ. Kostnaderna för installationen är avsevärt mycket lägre och de moderna luft-vattenvärmepumparna är dessutom oerhört tystgående – vilket ansågs vara ett problem med tidigare modeller.

Priser och besparingar

Med rätt förutsättningar och en noggrant anpassad luft-vattenvärmepump kan du sänka dina energikostnader för uppvärmning av din bostad, inklusive tappvarmvattnet, med upp till 70 procent. Installationen av en luft-vattenvärmepump, inklusive pumpen, brukar ligga mellan allt från 60 000 kr till 140 000 kr, beroende på hur omfattande installationen är och hur stor effekt värmepumpen som installeras har. Detta kan jämföras med en installation av bergvärme som brukar ligga runt 50 000 kr mer i total kostnad. Ju större energiförbrukning som huset har desto större besparingar kan göras. Bergvärme är en investering med säker återbetalning, speciellt i större hus och framför allt i norra delarna av Sverige eftersom temperaturen i grundvattnet inte varierar lika mycket som utomhusluften genom året. I mindre hushåll i södra Sverige kan en luft-vattenvärmepump gott och väl ge dig lika snabb återbetalning som bergvärme. Man brukar räkna med återbetalningstid på fem till tio år om det nuvarande energibehovet ligger på 15 000 till 25 000 kWh per år och huset som ska värmas upp är beläget i mellersta eller södra Sverige.

Rulla till toppen