Värmepump och solceller

Möjligheterna för en effektiv uppvärmning av ditt hus är större än någonsin tidigare. Vi blir bättre och bättre på att ta vara på den värmeenergi som finns omkring oss och moderna värmepumpar kan överföra värmen med minimal energiförbrukning. Antingen från utomhusluften eller från grundvattnet i berggrunden. Om du dessutom kompletterar ditt värmesystem med egen elförbrukning direkt från solen har du kommit en lång bit på väg mot en klimatneutral självförsörjning av både el och värme. Priserna sjunker och systemen effektiviseras. Fler och fler väljer att göra dessa investeringar som inte bara sänker dina kostnader, utan även främjar en hållbar framtid ur ett miljöperspektiv. 

Bergvärme – ett pålitligt värmesystem

Bergvärmepumparna är fortfarande de allra mest effektiva och även om investeringen i denna typ av värmesystem är relativt hög kan du i regel glädjas åt snabb återbetalning och höga besparingar i längden. Den största fördelen med bergvärme är att den är relativt oberoende av årstiderna, eftersom temperaturen i grundvattnet är i princip lika hög under vinterhalvåret som under sommarhalvåret. För hus i norra Sverige är således bergvärmesystemet ofta den allra smartaste investeringen som ger bäst återbetalning med höga besparingar. Installationen av bergvärme är dock relativt omfattande – inte minst med tanke på arbetet med borrning.

Luft-vattenvärme – högre besparingar i varmare klimat

Luft-vattenvärmepumpar omvandlar istället värmeenergin som finns i utomhusluften. De har under senare år blivit oerhört effektiva och kan nästan matcha bergvärmepumparna i kapacitet, samtidigt som de är billigare i pris. Moderna luft-vattenvärmepumpar kan tillföra värme till ditt vattenburna värmesystem vid utomhustemperaturer ända ner till runt 30 minusgrader – även om de är betydligt mer effektiva vid högre temperaturer. Dessutom är luft-vattenvärme billigare att installera och du som redan har ett vattenburet värmesystem men vill byta ut värmekällan från exempelvis pellets- eller oljeförbränning, kan ofta göra denna omställning på endast en eller två dagar. Förenklat gäller att ju högre upp i landet du bor desto större nytta och besparing får du med bergvärme. För dig som bor i södra Sverige kan luft-vattenvärme i princip matcha bergvärme – både när det kommer till tiden för återbetalning samt vidare besparingar. 

Luft-luftvärme – ett effektivt komplement

Den billigaste värmepumpen är luft-luftvärmepumpen som ofta används som ett komplement till ett befintligt värmesystem. Luft-luftvärmepumpar överför värmeenergin som finns i utomhusluften, precis som en luft-vattenvärmepump, med skillnaden att värmen förs in i rummet via en fläkt och inte via ett vattenburet värmesystem. Denna typ av uppvärmning värmer inte upp ditt tappvatten och som huvudsakligt värmesystem är de bäst lämpade i stugor eller fritidshus. Moderna luft-luftvärmepumpar fungerar även som en klimatanläggning och kan, förutom att värma upp luften, även ge en svalkande kyla under varma sommardagar. De är dessutom utrustade med luftreningssystem samt fjärrstyrning. Under vinterhalvåret har luft-luftvärmepumpar svårt att nå upp till behagliga inomhustemperaturer utan andra värmekällor som komplement, men kan räcka gott och väl för underhållsvärme i exempelvis sommarstugan.

Solceller på taket – kan driva din värmepump

Hur är det då med solceller som komplement till ditt värmesystem? Vi ska komma ihåg att källan till värmeenergin – vare sig den kommer från berggrunden eller från utomhusluften – utgörs av solen, och hur vi än vrider och vänder på det är det solenergi som är vår naturliga källa till all värmeenergi. När vi pratar om att använda direkt solenergi som komplement till vårt värmesystem pratar vi om solceller, och hur dessa kan bidra till uppvärmningen av våra hus. Solcellerna producerar elektricitet från solljuset och med denna elektricitet kan du driva ditt värmesystem och således helt och hållet eliminera dina elkostnader för uppvärmningen. Kombinationen värmepump och solceller är oslagbar ur miljösynpunkt. Moderna värmepumpar behöver dessutom bara ungefär 1 kWh i el för att producera 5 kWh värmeenergi, vilket betyder att du gott och väl har möjlighet att producera tillräckligt med el från dina solceller för att driva ditt värmesystem.

Solpaneler eller soltak

Samtidigt som värmepumparna har ökat i popularitet, och framför allt i effektivitet, har även solcellerna blivit ett alltmer förekommande fenomen på hustak världen över – inte minst i Sverige. Solcellerna kan antingen monteras ovanpå ditt befintliga tak, alternativt integreras i takpannorna. Skillnaden i effekt mellan dessa system är inte särskilt anmärkningsvärd, men det sistnämnda har fördelen att de smälter in snyggare och har ett mer naturligt utseende än om du väljer att täcka hustaket med solcellspaneler. Dock är så kallade soltak, med integrerade solceller i takpannorna, en relativt dyr investering som kanske är allra bäst lämpad när du bygger nytt eller ändå har tänkt att byta ut hela taket. Solpaneler som monteras ovanpå taket har dessutom fördelen att de enkelt kan demonteras och justeras efter behov och situationer – medan soltaket ligger där det ligger.

Solen som källa till både värme och elektricitet

Elen som dessa solceller producerar används till ditt hushåll där det behövs. I den här artikeln fokuserar vi främst på ditt värmesystem eftersom vi vill förklara vilka möjligheter du har att bli helt självförsörjande med uppvärmning i ditt hushåll. Förutom att använda dig av solenergi för att utvinna värme från berggrunden eller luften och överföra denna i uppvärmning av huset via ditt vattenburna värmesystem – eller direkt ut i inomhusluften via en fläkt som är fallet vid användning av en luft-luftvärmepump – kan du använda samma energikälla för att driva din värmepump. Solen är onekligen vår bästa vän när det kommer till att bli självförsörjande med värme och el i våra bostäder, och varför inte arbetsplatser.

Investera i en lysande framtid med solenergi

Beroende på hur mycket elektricitet du kan producera från dina solceller kan du driva fler elektriska prylar i ditt hushåll än bara värmepumpen. Både kylskåp, frysar, disk- och tvättmaskiner och allt annat som är draget till din elcentral kan i teorin drivas av solen. Givetvis finns begränsningar och långa tider av året är det svårt att producera tillräckligt med elektricitet på grund av solens frånvaro. Omställningen från fossila bränslen och dyrbara energikällor till en lokalproducerad och klimatneutral elproduktion och uppvärmning har dock tagit stora kliv framåt. Med dagens energitäta system och effektiva lösningar kan till och med vi som bor i de norra delarna av världen ta vara på solens energi på ett aldrig tidigare skådat optimalt sätt. Självklart ligger en del i utmaningen, och även möjligheten, i att vårt samhälle har en stark ekonomi som gör att vi har råd med investeringarna – både som privatpersoner och som företagare. Om du har möjlighet att investera i både solceller och en ny värmepump kommer denna investering att med största säkerhet återbetalas inom en överskådlig framtid – för att sedan generera kraftiga besparingar. Konkurrensen på marknaden har de senaste åren ökat, vilket har pressat priserna och gjort det möjligt för flera att göra dessa investeringar. Ju lägre priserna blir desto snabbare blir naturligtvis återbetalningen i sparade energikostnader.

Solcellerna täcker de totala elbehovet för ditt värmesystem

Solcellerna utgör så kallade solcellsmoduler som vanligtvis har en verkningsgrad på ungefär 15 %. Denna procentsats är måttet på hur stor del av solenergin som träffar solcellsmodulens yta som omvandlas i ren elektricitet. Om vi uppskattar att soltakets yta har en area på 30 kvadratmeter och att det är beläget på den södra delen av huset, med ca 30 – 50 graders lutning, genererar solcellsmodulerna knappt 6000 kWh/år. Den genomsnittliga årsförbrukningen av el för uppvärmning av en normalstor svensk villa ligger mellan 5000 kWh och 8000 kWh. Detta inkluderar både uppvärmning av luften och tappvattnet. Med denna uppskattning är det tydligt hur solcellerna i princip täcker det totala behovet av el för värmesystemet.

Överskott av solel under sommaren

Årstiderna är avgörande för hur mycket solenergi dina solpaneler på taket kan producera. Som vi vet har vi gott om solljus om sommaren, och desto mindre på vintern. Med denna vetskap är ekvationen mycket enkel – elproduktionen är betydligt större på sommaren än på vintern. Faktiskt så mycket att du ofta producerar mer el än vad ditt värmesystem behöver – speciellt med tanke på att uppvärmningsbehovet i sin tur är näst intill obefintligt under sommaren. Överskottselen kan du förstås använda till allt annat i hushållet, men det finns också möjlighet att sälja elen till ditt elbolag genom att skicka ut den på elnätet. Med en elmätare kan du se hur mycket el du har försett ditt elbolag med, vilket sedan dras av från fakturorna. I samband med att du installerar solpaneler eller solpannor på hustaket är det därför en bra idé att höra efter om vilka avtal ditt elbolag har när det kommer till överskottsel, för att jämföra med andra. Eventuellt kan du behöva byta elbolag för att maximera dina besparingar. 

Rulla till toppen