Så mycket kostar en värmepump

Innan du bestämmer dig för vilken värmepump du ska köpa bör du ta dig en ordentlig funderare. Det finns onekligen mycket att välja mellan och en hel del att ta i beaktning. Förutom att titta på hur mycket själva värmepumpen kostar måste du tänka på eventuella installationer och förberedelser som också kommer att utgöra delar av den totala kostnaden. Några av faktorerna som avgör vilken värmepump som är bäst för dig är hur stora behoven av uppvärmning i huset är, hur bra isolerat huset är, vilket befintligt värmesystem som finns, samt var huset är beläget geografiskt. När du har samlat all information om vilket värmesystem och vilken värmepump som kan ge dig den mest effektiva uppvärmningen, kan du göra en kostnadskalkyl där du jämför investeringen med kommande besparingar. 

Välj rätt värmepump för dina behov

En billig värmepump har i regel inte lika hög kapacitet som en dyrare, vilket innebär att du måste tillföra mer energi för att driva pumpen. Detta leder till högre kostnader som i längden gör att du förlorar de pengar du sparat när du köpte den billigare värmepumpen. Samtidigt ska du naturligtvis inte investera i en dyr värstingmodell om du inte behöver dess fulla kapacitet för att värma upp huset. Genom att titta på dina behov i detalj och utifrån förutsättningarna i ditt hus välja en värmepump som gott och väl kan hålla värmen på en behaglig nivå under hela året, kan du välja rätt värmepump för dig. Med gott och väl menar vi att den gärna får ha något högre kapacitet än vad du beräknas behöva för att du ska kunna hålla elräkningarna nere året runt. För underhållsvärme i ett hus som du endast använder under sommaren kan det naturligtvis räcka med en mindre värmepump med lägre kapacitet. Dessutom har de flesta moderna värmepumpar fjärrstyrning vilket innebär att du kan värma upp ditt fritidshus hemifrån, lagom till att du ska använda det. 

Kostnader i installationer

Förutom priset på värmepumpen måste du ta in kostnaderna för installationerna i beräkningen. En värmepump som kan kopplas direkt på ditt befintliga värmesystem är naturligtvis att föredra för att hålla nere kostnaderna, men att till exempel installera bergvärme är en investering som kan komma att återbetala sig flera gånger om. Detta på grund av de kraftiga besparingar i energikostnader som bergvärme kan åstadkomma. Genom att gå igenom ditt befintliga värmesystem i detalj och se över dina vattenrör och vattenburna element samt radiatorer får du veta vilka förutsättningarna är. Även om du redan har ett vattenburet värmesystem installerat kan det vara en god idé att se över de befintliga rören för eventuella åtgärder. Annars är risken att du köper en dyr värmepump med hög effekt som inte kan leva upp till sin kapacitet på grund av brister i anläggningen. Likaså är det bra att veta hur bra isoleringen är och om det går att göra ytterligare förbättringsåtgärder för att minimera värmeförlusterna genom väggar, tak och golv. Ju bättre förberett huset är för installationen av det nya värmesystemet, desto större blir möjligheterna till besparingar.

Investering kontra besparingar

Som du förstår handlar det om att väga effekt och pris mot varandra, och samtidigt räkna på hur stora besparingar som är möjliga i ditt hus. Innan du bestämmer dig bör du alltid låta en besiktningsman gå igenom ditt befintliga värmesystem samt se över vilka förutsättningar som råder hemma hos dig. Genom att räkna ut ungefär hur mycket du kan spara i elkostnader beroende på vilken värmepump du väljer, blir det enklare att avgöra hur stor investering du är beredd att göra. Du bör också ha fastighetens värdeökning med ett effektivt värmesystem i beräkningarna.

Olika värmepumpar beroende på värmesystem

Det finns flera olika typer av värmepumpar och tre huvudkategorier som du kommer att få ta ställning till vilken som lämpar sig bäst i ditt fall. På marknaden finns bergvärmepumpar, luft-vattenvärmepumpar samt luft-luftvärmepumpar. Förutom pumparna i sig, skiljer sig också installationerna åt mellan dessa tre värmesystem. En bergvärmepump är till exempel föga värd utan ett bergvärmesystem installerat i anslutning till huset. Eftersom ett bergvärmesystem hämtar värmeenergin från grundvattnet i berggrunden måste du få ett eller flera djupa hål borrade. Om du inte redan har ett hål borrat innebär denna installation således ett mer omfattande arbete vilket också betyder högre kostnader. Å andra sidan är bergvärme det absolut mest energieffektiva alternativet för uppvärmning. Luft-vattenvärmepumpar kan kopplas direkt in till dina befintliga rör och installationskostnaden är således betydligt lägre. Du slipper dessutom ingrepp på tomten. I välisolerade hus som inte kräver riktigt lika stor mängd energi för uppvärmning kan moderna luft-vattenvärmepumpar i princip generera lika stora besparingar som bergvärme. Det kan göra luft-vattenvärmepumpen till ett bättre alternativ än bergvärme med tanke på att investeringskostnaderna är betydligt lägre. Den absolut billigaste installationen, liksom de billigaste värmepumparna, finns för luft-luftvärmesystem, där pumpen inte kopplas in till ett vattenburet system utan istället till en strategiskt fläkt som sprider värmen, eller kylan, i rummet.

Bergvärmepumpar

Om din fastighet är stor och dina energikostnader för uppvärmning höga, är bergvärme ofta det bästa valet av värmesystem. Installationskostnaderna för installation av bergvärme brukar betalas tillbaka i besparingar inom en relativt kort tidsperiod, och i regel snabbare ju större fastigheten är. I den totala kostnaden för bergvärmesystemet måste man räkna in borrning och installation som är högre än vid de andra värmesystemen. Dessutom är bergvärmepumpen också den betydligt dyrare än luftvärmepumpar eller vattenvärmepumpar. Ju mindre huset är och ju bättre isolering det har, desto lägre kapacitet behöver du i bergvärmepumparna. Bergvärmepumparna har en effekt på allt från 4 kW till 14 kW och beroende på hur hög effekt du behöver kan du få betala allt från ca 125 000 kr till 250 000 kr, inklusive borrning och installation.

Luft-vattenvärmepumpar

Nästa steg mot billigare investeringar utgörs av luft-vattenvärmepumpar. Här behövs inga omfattande borrningar och installationer likt bergvärme. Dock krävs, precis som med bergvärmesystem, att ditt hus är förberett med värmerör och vattenburna element eller radiatorer för att tillföra värmen till huset. Luft-vattenvärmepumpen består av en utedel och en innedel. Istället för att hämta värmen långt nere i berggrunden tar detta värmesystem vara på värmeenergin som finns i luften utomhus. Med detta sagt kan man förstå att luft-vattenvärme gör sig mer effektivt ju varmare klimatet är, och är således i regel en bättre investering ju längre söderut i Sverige du bor. Kostnaderna för installation av luft-vattenvärme är betydligt lägre än för bergvärme, liksom priset för själva pumpen. För samma effekt som bergvärmepumparna kan du räkna med en total kostnad från ca 90 000 kr till 140 000 kr, inklusive installation.

Luft-luftvärmepumpar

Luft-luftvärmepumpar är det absolut billigaste alternativet när det kommer till pris på pump och installation. Dessutom behövs inget värmesystem med värmerör installerat i fastigheten eftersom en luft-luftvärmepump inte värmer upp vatten utan istället sprider värmen med hjälp av en fläkt som drivs av direktverkande el. För fritidshus och andra mindre hus är detta ofta ett smart alternativ som helt enkelt använde värmeenergin från utomhusluften för att värma upp huset. En fördel med detta värmesystem är att det även fungerar som en klimatanläggning där du kan generera sval luft inomhus när det är som varmast utomhus. Under vinterhalvåret när det är riktigt kallt kan luft-luftvärme ha svårt att nå upp till behagliga inomhustemperaturer, och denna lösning är därför kanske allra bäst som ett komplement till ett annat värmesystem. Luft-luftvärmepumpar ses dessutom ofta i hus som framför allt används under sommarhalvåret, såsom fritidshus och sommarstugor, där inget vattenburet värmesystem finns installerat. 

Fördelar och nackdelar med olika värmepumpar

För att prata om för- och nackdelar med olika värmepumpar måste vi först och främst bestämma oss för vilket hus vi ska värma upp. Förutsättningarna beror på flera faktorer, såsom det geografiska läget av huset för att kunna ringa in ungefär vilka temperaturer som råder i området, hur stort huset är, och kanske ännu viktigare, hur välisolerat huset är. En absolut avgörande faktor är huruvida huset har värmerör och radiatorer installerade eller inte. Ett hus som är helt oförberett kräver stora renoveringar och omfattande installationer av vattenrör och radiatorer för att du ska kunna använda dig av berg- eller luft-vattenvärme. Om du ändå planerar att totalrenovera huset kan en installation av värmesystem vara en smart investering. Oavsett vilket hus det gäller är det mer effektivt att värma upp huset med tillförsel i värmerör istället för direktverkande el. Med en bergvärmepump eller en luft-vattenvärmepump får du dessutom uppvärmning av husets kranvatten till skillnad från en luft-luftvärmepump som bara värmer upp inomhusluften. 

Rulla till toppen