Fjärrvärme eller bergvärme – vad är mest kostnadseffektivt?

När du ska köpa eller bygga ett hus är en av de viktiga sakerna att titta på vilket typ av energialternativ som du bör satsa på. Ett hus kan värmas upp av alltifrån elvärme och solvärme till luft-vattenvärmepumpar och luft-luftvärmepumpar, men några av de absolut vanligaste värmesystemen som många väger mellan är fjärrvärme och bergvärme. Båda dessa system är driftsäkra uppvärmningsalternativ som klarar av att värma upp stora hushåll i både de norra och sydliga delarna av landet och erbjuder flera miljövänliga och kostnadseffektiva egenskaper. Här har vi därför tagit fram en guide som förklarar hur de båda uppvärmningssystemen fungerar, vad som kan påverka deras driftskostnader samt deras för- och nackdelar för att du enklare ska kunna ta ett beslut om vilket system som passar dina behov och din livsstil allra bäst. 

Prisskillnader mellan fjärrvärme och bergvärme

Tittar man på hur uppvärmningskostnaderna har sett ut sedan år 2014 så har elpriserna sjunkit, medan fjärrvärmepriserna har ökat. Dock är dessa skillnader relativt små och kan också skilja sig beroende på var du bor, så därför är det viktigt att jämföra fjärrvärmepriserna och elpriserna i just din kommun. Uppvärmningskostnaderna för bergvärme blir ofta billigare på sikt då du endast behöver el för att hålla igång bergvärmepumpen och använder dig av energi som produceras av solen istället för att köpa den från en fjärrvärmecentral. Däremot så har bergvärme en högre installationskostnad i jämförelse med fjärrvärme, eftersom du dels måste ta hjälp av ett företag för att borra hål men också investera i en effektiv bergvärmepump

Nedan kommer en uppställning av de ungefärliga utgifterna för fjärrvärme respektive bergvärme:

Fjärrvärme

 • Värmeväxlare: cirka 35 000 kr.
 • Installation och anslutning till fjärrvärmenätet: cirka 20 000 – 50 000 kr beroende på om rören redan är lagda eller inte.
 • Kostnad för att få värmen levererad till huset: cirka 10 000 kr/år.

Bergvärme

 • Borrning: cirka 30 000 – 60 000 kr beroende på jorddjup, berggrundens art och klimat.
 • Bergvärmepump: cirka 60 000 – 90 000 kr.
 • Installationskostnad: 10 000 – 15 000 kr beroende på installationens storlek. Dessutom kan du använda 30 % rotavdrag på både installationskostnaden och arbetet för borrningen.

Slår du ut alla kostnader brukar bergvärme i det långa loppet vara ett mer kostnadseffektivt alternativ än fjärrvärme med en ungefärlig kostnad på 0,30 kr/kWh jämfört med fjärrvärmens 0,80 kr/kWh.

Hur fungerar fjärrvärme?

Fjärrvärme är ett kostnadseffektivt, driftsäkert och miljöriktigt uppvärmningssystem med låga underhållskostnader som styrs av fjärrvärmepriserna. Det är den vanligaste uppvärmningsformen för flerbostadshus i Sverige och fungerar på så sätt att vatten värms upp till en tillräckligt hög temperatur för att sedan slussas ut till fjärrvärmecentralen i fastigheten. Vattnet värms upp i centrala värmeverk med hjälp av bränsle i form av exempelvis överskottsvärme från industrier och avfall eller rester från skogsavverkning. De flesta fjärrvärmeföretag använder sig av en blandning av olika bränslen beroende miljö, ekonomi och på hur tillgången ser ut i det aktuella området.

Det heta vattnet transporteras under högt tryck från fjärrvärmecentralen via ett system av isolerade rör i marken till den fjärrvärmecentral som sitter installerad i bostadshuset. Vattnet ligger mellan 70 och 120 grader i temperatur, beroende på väder och tid på året. I fjärrvärmecentralen sitter sedan en värmeväxlare som överför värmen från fjärrvärmevattnet till husets eget värmesystem där den används för att värma upp husets element och vattnet i kranarna. För en normalstor villa är en fjärrvärmecentral ungefär lika stor som ett badrumsskåp och kräver inte särskilt mycket underhåll. När det varma vattnet har kylts ner leds det tillbaka ut i systemet och fjärrvärmeverket där processen börjar om på nytt. 

Fjärrvärme är en väl beprövad teknik som kom till för att förbättra luften i städerna. Tidigare var det nämligen betydligt vanligare att varje hus hade sin egen panna, men genom att förflytta förbränningen till en och samma plats och på sikt även byta ut de fossila bränslena mot återvunnen och förnybar energi förbättrades luftkvaliteten snabbt och utsläppen minskade. Idag finns det cirka 200 fjärrvärmeföretag som äger fjärrvärmenäten runt om i Sverige och som tar hand om både överföringen och leveransen av värme till ditt hem. Är du kopplad till ett fjärrvärmenät har du endast möjlighet att köpa fjärrvärme från det företag som äger nätet där du bor. 

Hur fungerar bergvärme?

En annan vanlig uppvärmningsform i Sverige är bergvärme där du använder dig av en bergvärmepump för att ta tillvara på lagrad solenergi för att värma upp huset. Bergvärme styrs av elpriserna, vilka kan variera från år till år och beroende på var du bor, men innebär relativt låga driftskostnader tack vare att du tar tillvara på den värme som produceras av solen. Bergvärmen finns alltså under marken och kommer från att solen har värmt upp marken och berggrunden. Ju varmare det är, desto djupare ner i marken letar sig energin, så när hösten och vintern kommer finns det gott om energi för att kunna värma upp ditt hus under de kalla månaderna. 

För att kunna komma åt energin i berggrunden måste du borra ett cirka 90 – 200 meter djupt hål där du sedan sänker ner en så kallad kollektorslang. Kollektorslangen innehåller vätska som värms upp av energin i berget så att bergvärmepumpen sedan, med hjälp av avancerad och energisnål kompressorteknik, kan pumpa ut värmen i husets värme- och varmvattensystem. När vätskan har kylts ner pumpas den tillbaka ner i berggrunden för att värmas upp på nytt.

Den solenergi som lagras i marken är i princip obegränsad, och även om flera hushåll i ett grannskap borrar efter bergvärme behöver du inte oroa dig för att den ska ta slut. Det enda som är viktigt att tänka på är att inte borra två hål för nära varandra, utan säkerställa ett avstånd på minst 20 meter för att inte riskera att energiutvinningen från de båda energibrunnarna försämras.

För- och nackdelar med fjärrvärme

Fördelar:

 • En bättre luftkvalitet – istället för att varje hushåll har sitt eget uppvärmningssystem levereras värmen från en lokal fjärrvärmecentral med klimatsmart förbränning.
 • Förnybara energikällor – det heta vattnet som kommer från fjärrvärmecentralen värms upp med hjälp av återvunnen och förnybar energi i form av exempelvis restavfall från skogsavverkning och överskottsenergi från lokala industrier som annars hade gått till spillo.
 • Jämn värmetillförsel – med fjärrvärme kan du upprätthålla önskad inomhustemperatur året runt, även under de årstider när åtgången är som störst. Dessutom har du obegränsat med varmvatten och behöver aldrig tvingas att duscha kallt. 
 • Tar lite plats – fjärrvärmecentralen som leder vidare värmen från det heta vattnet ut i husets värmesystem tar upp liten plats. Den är även tyst, driftsäker och kräver i princip inget underhåll.
 • Låg kostnad – fjärrvärmepriserna håller sig ofta på en stabil och jämn nivå och underhållskostnaderna är låga. Dessutom är installationskostnaden av fjärrvärme relativt låg och kan hjälpa till att öka husets värde.

Nackdelar:

 • Ej möjlighet att välja leverantör – en nackdel med fjärrvärme är att du endast kan använda dig av det fjärrvärmeföretag som äger fjärrvärmenätet där du bor, vilket inte ger dig möjlighet att jämföra priserna mellan olika leverantörer.
 • Finns inte överallt – även om fjärrvärmenätet täcker större delen av landet så finns det vissa delar där det inte är möjligt att få fjärrvärme levererat.
 • Fjärrvärme kan bli dyrt då det inte är lätt att byta fjärrvärmeleverantör och de kan utnyttja sin position på marknaden och höja priset.

För- och nackdelar med bergvärme

Fördelar bergvärme:

 • Bra förutsättningar – Sveriges berggrund består främst av gammalt urberg, vilket ger dig optimala förutsättningar för utvinning av bergvärme.
 • Stora besparingar – när du väl har installerat och borrat för bergvärme kan du spara upp till 80 % på uppvärmningskostnaderna, jämfört med direktverkande el.
 • Tar inte upp stor plats – i och med att hålet borras ner i marken tar installationen inte upp någon plats på din tomt.
 • Lång livslängd – en modern bergvärmepump bör hålla i 20 till 30 år, medan kollektorslang och borrhål har en livslängd på cirka 50 år. Det gör att du kan se på det som en långsiktig investering samtidigt som det ökar bostadens marknadsvärde.
 • Kort återbetalningstid – en investering i bergvärme brukar generellt sett innebära en återbetalningstid på tio år. Efter detta har du möjlighet att göra stora besparingar på uppvärmningskostnaderna.
 • Hög energieffektivitet – i och med att energin som lagras i berggrunden kommer från solen och att bergvärmepumpar arbetar på ett energisnålt sätt är bergvärme ett både energieffektivt och miljövänligt alternativ.

Nackdelar bergvärme:

 • Höga initiala kostnader – jämfört med andra uppvärmningssystem så har bergvärme relativt höga initiala kostnader för borrningen och själva bergvärmepumpen. 
 • Ojämn uppvärmning – ibland kan bergvärmepumpen inte generera en tillräckligt hög uppvärmning, men detta går att undvika genom att noggrant göra en korrekt bedömning av elförbrukningen i bostaden i samband med installationen.

Förhoppningsvis har denna guide gett dig en tillräckligt bra överblick av för- och nackdelarna med fjärrvärme respektive bergvärme och hur de olika systemen fungerar för att du ska kunna göra ett kostnadseffektivt val när du köper eller bygger hus. Sammanfattningsvis kan vi säga att bergvärme innebär lite högre kostnader till en början, men att det snabbt betalar av sig för att på sikt kunna erbjuda stora besparingar när det kommer till uppvärmningskostnader. Fjärrvärme är i sin tur en smidig uppvärmningsform med ett obegränsat flöde av värme och med hyfsat stabila och låga uppvärmningskostnader.

Rulla till toppen