Guide till dig som planerar att köpa en värmepump 2021 – 2022

Är du i färd med att bygga ett nytt hus och tittar på olika alternativ till värmekällor, eller vill du byta ut ditt nuvarande värmesystem mot något mer hållbart och kostnadseffektivt? En värmepump är ett miljövänligt alternativ som inte bara kan värma upp din bostad under kyliga och kalla vinterdagar, utan också användas som luftkonditionering för att sprida sval luft i hemmet under varma sommardagar. Dessutom kan den hjälpa till att förbättra inomhusmiljön då den avlägsnar bakterier och dammpartiklar från luften. Låter det som något som skulle kunna passa dig? Läs då vidare för att lära dig mer om olika typer av värmepumpar och hur de fungerar för att enklare kunna välja ut vilken typ som passar bäst utifrån ditt hus förutsättningar.

Olika typer av värmepumpar

En värmepump används för att ge värme åt fastighetens vatten- eller/och uppvärmningssystem genom att utvinna energi från förnyelsebara energikällor såsom luft, vatten, berg eller mark. Med en värmepump installerad i din bostad har du möjlighet att mer än halvera energiförbrukningen jämfört med exempelvis en vattenburen elpanna eller direktverkande el, vilket gör det till ett bra val både för plånboken och miljön. Nedan följer en kort beskrivning av de vanligaste värmepumpstyperna och hur de fungerar:

Luft-luftvärmepump

En luft-luftvärmepump samlar in energi från utomhusluften genom en fläkt som installeras på utsidan av huset och omvandlar detta till värme som kan spridas ut i hemmet via inomhusdelen. Detta är den mest prisvänliga och enkla varianten av värmepump och kallas ibland även för komfortvärmepump eftersom den både kan användas för uppvärmning och som luftkonditionering för att kyla luften på sommaren.

Frånluftsvärmepump

En frånluftsvärmepump tar istället till vara på den värme som släpps ut från huset via ventilationen och återvinner den för att kunna använda den på nytt i husets värmesystem. Det är ett bra alternativ för mindre hus då systemet är relativt billigt och inte tar upp särskilt mycket plats. En frånluftsvärmepump är dessutom enkel att installera och underhålla, men det krävs att du har ett mekaniskt ventilationssystem installerat – alltså fläktdriven ventilation och samlande ventilationskanaler. 

Luft-vattenvärmepump

En luft-vattenvärmepump utvinner värmeenergi från uteluften för att värma upp ditt hus, men till skillnad mot en luft-luftvärmepump så kan den kopplas ihop med ett vattenburet värmesystem och anslutas till exempelvis vattenburen golvvärme och/eller radiatorer. Även luft-vattenvärmepumpen består av en utedel och en innedel, där utedelen innehåller ett köldmedium som värms upp av uteluften som sedan skickas till innedelen som ser till att den värmen sprids runt till husets värmesystem.

Bergvärmepump

En bergvärmepump använder energin från berggrunden för att erbjuda värme till husets vatten- och värmesystem. Därför måste du borra ett djupt hål på din tomt, 90 – 200 meter djupt beroende på hur marken ser ut, där det sedan sänks ner ett rör med vätska som värms upp av berggrunden. Den uppvärmda vätskan leds därefter in i värmepumpen som i sin tur utvinner värmeenergi som kan överföras till husets vattenburna uppvärmningssystem. Bergvärmepumpen drivs av el, men det krävs endast en liten mängd el för att kunna utvinna den energi som behövs för att värma upp huset. Detta är den dyraste formen av värmepumpar, men också den med störst potential till att göra stora och långsiktiga kostnadsbesparingar. Tänk på att du måste ha ett vattenburet värmesystem för att kunna använda bergvärme, så om du behöver installera ett sådant innan du sätter igång med ditt värmepumpsprojekt är det viktigt att ta med kostnaderna för detta i din kalkyl för att se om det är värt investeringen.

De olika typerna av värmepumpar finns tillgängliga i flera effektstorlekar för att passa just dina behov och det är viktigt att ta hjälp av en specialist för att dimensionera värmesystemet rätt utifrån husets förutsättningar. Det är också viktigt att säkerställa att installatören är medlem i SKVP (Svenska Kyl- och värmepumpföreningen) och har rätt certifieringar för installation av VVS och el, samt följer RISE Certifieringsregel för Brunnsborrare när det kommer till borrning för bergvärme

Vad kostar en värmepump?

Värmepumpar kommer alltså i en mängd olika utföranden, men har en sak gemensamt – att de genererar mer energi än de själva använder. Denna energi kan som tidigare nämnt komma från till exempel berg, mark, sjö eller luften och beroende på vilken typ av värmepump du väljer har de olika placering och installeras på olika sätt. Priset kan därför variera mellan alltifrån 15 000 kronor till 200 000 kronor beroende på projektets omfattning och värmepumpens storlek, installation och fabrikat. Du rekommenderas dock att köpa en nytillverkad värmepump eftersom tekniken har kommit att utvecklas otroligt mycket de senaste åren, samtidigt som det ökade utbudet har bidragit till att priserna har sjunkit. Och även om investeringskostnaden är relativt hög så är det viktigt att tänka på att värmepumpen snabbt betalar av sig själv i form av minskade uppvärmningskostnader. Återbetalningstiden ser olika ut för olika värmepumpar, men det finns mängder av bra kalkylatorer att ta hjälp av online för att göra en beräkning utefter just dina förutsättningar.

Vilket värmesystem passar dig?

Tyvärr finns det inget enkelt svar på frågan om vilken typ av värmepump du bör välja, utan det beror helt på hur ditt uppvärmningsbehov ser ut och ditt hus unika förutsättningar. För att hitta ett så optimalt värmesystem som möjligt finns det därför vissa saker som du bör ha i åtanke. Till att börja med bör du alltså utgå från just ditt hus när du ska välja värmepumpsmodell. Dess storlek och unika förutsättningar är nämligen avgörande för vilket värmesystem som blir är den mest lönsamma investeringen. I ett mindre hus kan det till exempel räcka med en luft-luftvärmepump eller frånluftsvärmepump för att täcka bostadens uppvärmningsbehov och göra bra kostnadsbesparingar, medan det i ett större hus med högre energiförbrukning kan löna sig mer med en bergvärmepump eller en annan värmepump som kan kopplas ihop med vattenburna värmesystem. 

Har du inte ett vattenburet värmesystem installerat, men vill satsa på ett mer hållbart och kostnadseffektivt alternativ till direktverkande el eller oljepanna så är en luft-luftvärmepump en vanlig lösning. Viktigt att tänka på är dock att du bör ha ett hus med öppen planlösning för att den varma luften ska cirkulera fritt och värma upp så stora delar av hemmet som möjligt. I större hus eller hus med flera våningar kan det därför krävas två inomhusdelar. I och med att en luft-luftvärmepump inte kräver något vattenburet uppvärmningssystem utan sprider värmen via inomhusluften är den även ett populärt alternativ för sommarstugor, uterum, garage och andra utrymmen som behöver underhållsvärmas för att inte skadas av kyla och fukt.

Har du däremot redan ett vattenburet värmesystem installerat är det mer lönsamt att titta på alternativen frånluftsvärmepump, luft-vattenvärmepump eller bergvärmepump. De sprider nämligen värme både till värmesystemet och vattensystemet och kan även kopplas ihop med vattenburen golvvärme för högre komfort och ökade kostnadsbesparingar. Tänk dock på att en frånluftsvärmepump kräver att du har en mekanisk ventilation i huset och att du måste borra ett djupt hål i berggrunden för att kunna installera en bergvärmepump. 

De som bygger nya hus idag står ofta och väljer mellan bergvärmepump och luft-vattenvärmepump eftersom dessa värmekällor erbjuder stora chanser till kostnadsbesparingar och höjer värdet på bostaden och är därmed en god långsiktig investering. Ställs dessa två värmepumpsmodeller mot varandra har bergvärmepumpen en högre initial kostnad men tar inte upp särskilt mycket plats på tomten, medan luft-vattenvärmepumpen har en lite lägre investeringskostnad men kräver plats för både utomhusdel och inomhusdel, vilka dessutom kan innebära en del störande ljud.

Varför ska du välja värmepump som uppvärmningslösning?

Med en värmepump har du inte bara chans att spara pengar i form av minskade uppvärmningskostnader, utan kommer också att spara på miljön tack vare att värmepumparna använder förnyelsebara energikällor för att värma upp ditt hus. Det ger dig en hög driftsäkerhet året runt och en stabil tillgång på energi. Använder du direktverkande el i ditt hus idag kan en installation av en luftvärmepump minska dina uppvärmningskostnader med upp till 50 %, en luft-vattenvärmepump upp till 70 % och med en bergvärmepump har du möjlighet att minska uppvärmningskostnaden med ungefär 80 %. Så även om investeringskostnaden kan kännas hög och lite avskräckande är det viktigt att tänka på de besparingar som du kommer att kunna göra i framtiden – både för plånboken och miljön!

När du väl har bestämt dig för vilken värmepump du ska satsa på är det dags att börja göra research online för att hitta en modell med den effektnivå du önskar och en installatör som kan hjälpa dig att installera den på rätt sätt. Grundlig efterforskning är viktigt för att få ett så lönsamt slutresultat som möjligt och för att ditt nya värmesystem ska passa perfekt för just dina behov och önskemål! Ta hjälp av en auktoriserad leverantör och installatör och se fram emot en mer hållbar och kostnadseffektiv uppvärmning!

Rulla till toppen