Priser

Här samlar vi våra guider till pris på värmepumpar, både för kompletta installationer och på de olika komponenterna. Vi har delat upp prisguiderna efter typ av värmepumpslösning, klicka på den du vill läsa mer om nedan.

Vill du istället veta mer om priset jämfört med andra typer av energiformer som t.ex. oljepanna, pellets eller fjärrvärme? Då har vi en bra guide med prisexempel för pris per kwh.

  • Bergvärme – typiskt pris för komplett installation cirka 120 000 – 160 000 kr.
  • Jordvärme/Markvärme – typiskt pris för komplett installation cirka 100 000 – 150 000 kr.
  • Sjövärme – typiskt pris för komplett installation cirka 120 000 – 200 000 kr.
  • Solvärme – typiskt pris för komplett installation cirka 120 000 – 180 000 kr.
  • Luft/vattenvärme – typiskt pris för komplett installation cirka 70 000 – 100 000 kr.
  • Luft/luftvärme – typiskt pris för komplett installation cirka 15 000 – 30 000 kr.

Pris på värmepump med ROT-avdrag

Priserna anges inklusive moms, men utan ROT-avdrag. Normalt brukar en tredjedel av priset vara arbetskostnad för installation samt eventuell borrning eller grävning. Denna del av kostnaden gör du ett 30-procentigt avdrag på, en väsentlig besparing på slutpriset.

Detta innebär att om du exempelvis installerar bergvärme och pris för hela installationen blir 170 000 kronor, och värmepumpen samt övrigt material kostar 90 000 kronor, så får du göra ROT-avdrag på resterande del av summan (80 000 kronor) som då är priset för arbetet med att borra och installera. Avdraget blir då  24 000 kronor och slutpris efter ROT-avdrag för värmepumpen blir 146 000 kronor (totalt 56 000 kronor i skatterabatt).