Vad är en solvärmepump?

En solvärmepump är en värmepump som bygger på samma teknik som vanliga bergvärmepumpar. Dock har den även tillägget att solens värmestrålar även kan tillvaratas direkt – och inte bara indirekt genom att hämta värme ur berg, jord och vatten som andra värmepumpar. Detta genom att en solfångare är monterad ihop med pumpen.

Solvärmepumpen mycket effektiv

Beroende på hur stark strålningen från solen är starkt kan den värma vatten och vattenbaserade uppvärmningssystem direkt eller förvärma den vätska som används i pumpen, vilket minskar behovet av drivenergi med ungefär 40 procent och i normalfallet sparar minst 5 000 kronor om året och ännu mer för större bostäder. Värmepumpar är nämligen som mest effektiva när temperaturskillnaden mellan källan och målet är så låg som möjligt – och behovet av drivenergi (vanligen el) ökar exponentiellt gentemot temperaturskillnaden.

Solvärmepump gör det möjligt att under årets varmaste månader, från maj till september, få den absoluta merparten av energibehovet för uppvärmning av varmvatten tillgodosett genom ren solenergi, och även under resten av året bidrar den till uppvärmningen och sänker energikostnaderna.

Kombineras med bergvärme

Förutom detta är solvärmepump en rent ekonomiskt gynnsam investering under många förutsättningar är det även ett sätt att ta tillvara på vår största och mest klimatsmarta energiresurs – solens strålar – så effektivt som möjligt, vilket minskar behovet av icke-förnyelsebar och miljöförstörande energi. Det är helt enkelt en optimal lösning ur miljöhänseende.

Att använda solfångare tillsammans med bergvärme gör även att det enkelt säkerställs att temperaturen i borrhållet är på rätt, eftersom man inte behöver använda lika mycket värmeenergi därifrån (och temperaturen därmed inte sjunker lika mycket) och en högre temperatur förs tillbaka till borrhålet än värmepumpar utan solfångare gör.