Tips för dig som funderar på att installera bergvärme i Stockholm

Bergvärme är en av de mest fördelaktiga värmekällorna du kan investera i, både ekonomiskt och miljömässigt. Även om själva borrningen innebär en relativt hög initial kostnad så genererar värmepumpen mellan tre till fem gånger så mycket energi som den förbrukar, vilket gör att du kommer att minska dina uppvärmningskostnader. Bergvärme är dessutom något som många tittar efter när de letar hus och kan på så sätt även höja värdet på din bostad och därmed bli en bra långsiktig investering. Låter detta intressant? Då är det bara att fortsätta läsa. I den här guiden kommer vi nämligen berätta mer om bergvärme som uppvärmningskälla och hur du går tillväga för att installera bergvärme i Stockholm. Det är nämligen viktigt att jämföra olika offerter för att få en så prisvärd och effektiv lösning som möjligt och att veta om vilka regler som gäller i just Stockholm. Trevlig läsning!

Hur fungerar bergvärme i Stockholm?

Precis som i övriga Sverige så är bergvärme en mycket populär värmekälla i Stockholm och något som många tittar efter när de letar bostad. Tack vare att Stockholm är byggt på öar bestående av bergsklippor så lämpar sig berggrunden i huvudstaden mycket väl för just borrning av bergvärme, eller energibrunnar som de också kallas. Dessa goda förutsättningar, tillsammans med stadens storlek, gör också att det i Stockholm finns flest bergvärmeinstallatörer i landet vilket gör det enkelt för dig som kund att hitta en lösning och ett företag som passar för just dina behov. 

Det som kan vara besvärligt när det kommer till bergvärme i Stockholm är att det är så pass tätbebyggt. Om flera villaägare i ett område till exempel vill installera bergvärme kan det därför vara svårt att placera ut energibrunnarna med 20 meters mellanrum från varandra, vilket är det rekommenderade avståndet för att energiutvinningen från energibrunnarna inte ska riskera att försämras. Detta går dock ofta att lösa genom att borra djupare borrhål eller att borra på diagonalen, men då krävs det att du ansöker om speciella tillstånd. 

Regler gällande bergvärme i Stockholm

För att du ska få borra efter bergvärme i Stockholm finns det vissa regler gällande miljö och hållbarhet som du måste följa. Du bör alltid kolla med din kommun vad som gäller där just du bor, men nedan kommer några av de riktlinjer som du måste ha koll på innan du skickar in din ansökan om bergvärme:

  • Borrhålet ska vara placerat inom din tomtgräns.
  • Det rekommenderade avståndet mellan två energibrunnar är minst 20 meter. Kolla därför med dina grannar om de har borrat för bergvärme innan du sätter igång.
  • Det bör vara minst 4 meter från närliggande fastighet till energibrunn för att minska risken för sprickor och andra skador.
  • Om du behöver borra diagonalt och exempelvis rikta borrhålet under grannens fastighet måste du ansöka om speciella tillstånd.
  • Den som borrar måste vara certifierad i enlighet med RISE Certifieringsregel för Brunnsborrare och ska ha ett SITAC-nummer. Detta är krav från miljöförvaltningen i Stockholm. 
  • Installationen och borrningen av bergvärmen måste vara godkänd enligt ”Vägledning för att borra brunn”, även kallad Normbrunn –16.

Uppfyller bergvärmeinstallatören och din fastighet de ovan nämnda kriterierna så är nästa steg i processen att skicka in en ansökan om att få borra efter bergvärme. Du som ska installera bergvärme i Stockholm kan ansöka om detta online om värmepumpens effektstorlek understiger 20 kW och om det bara är en energibrunn som ska borras. Denna ansökningsavgift ligger i dagsläget på 6150 kronor. Om du planerar en större anläggning ska du fylla i pappersblanketten för ansökan om bergvärme, vilken du hittar på Stockholm Stads webbplats. Ansökningsavgiften ligger då på 11 070 kronor. Alla ansökningar är bindande, vilket betyder att avgiften måste betalas oavsett om du får tillstånd eller inte. Du ska också skicka in en anmälan till Stockholm Stads Miljöförvaltning innan du borrar för energibrunn och påbörjar installationen av din bergvärmepump. Räkna med en handläggningstid på cirka sex till åtta veckor, men den kan komma att förlängas om du behöver komplettera din ansökan. Skulle du inte ansöka om tillstånd för bergvärme riskerar du att behöva betala en så kallad miljösanktionsavgift på 3000 kronor.

Varför ska du investera i bergvärme?

Nu när du har koll på de praktiska bitarna kan det ju vara bra att även skapa dig en god insikt i hur bergvärme egentligen fungerar och vilka konkreta fördelar det kan bidra med. En bergvärmepump är en typ av värmepump, och dessa finns tillgängliga i en mängd olika utföranden men bygger på samma princip – att förvandla små mängder energi till användbar värme. Till skillnad från exempelvis en luftvärmepump som hämtar värme från luften eller en sjövärmepump som hämtar värme från vattnet, så fungerar en bergvärmepump på så sätt att den samlar upp stora mängder energi från grundvattnet långt ner i marken. Denna energi kan sedan användas för fastighetens varmvatten och värmesystem, och exempelvis kopplas ihop med golvvärme för ökad komfort. Tack vare att du använder energi som redan finns i berggrunden så är bergvärme en lönsam investering där du har möjlighet att göra stora besparingar på elräkningen. Använder du till exempel olja eller direktverkande el för att värma upp ditt hem idag så kommer en investering i bergvärme snart att ha betalat av sig själv tack vare dina elbesparingar. Så länge du bor kvar i bostaden kommer alla besparingar efter att den initiala kostnaden är avbetalad endast att innebära ren vinst. Planerar du istället att sälja ditt hem kommer en installerad bergvärmepump att öka värdet på bostaden då det är en stor fördel för den potentiella köparen.

Tittar du på de miljömässiga fördelarna så är de ytterligare bra anledningar att välja att installera bergvärme i Stockholm. Du kommer inte att bidra till utsläpp och rök från förbränning av olja eller ved, och byter du istället från direktverkande el till bergvärme så kommer de minskade mängderna använd energi att innebära en miljömässig fördel. En energibrunn tar heller inte upp särskilt mycket utrymme på din tomt, vilket är särskilt viktigt i tätbebyggda städer som Stockholm, och dessutom arbetar de betydligt tystare än exempelvis luftvärmepumpar.

Vad kostar bergvärme?

En annan viktig sak att ta reda på är såklart vilka kostnader en installation av bergvärme egentligen innebär. En bergvärmepump har den högsta kostnaden när det kommer till värmepumpar, men erbjuder samtidigt störst potential vad gäller besparingar och kan som tidigare nämnt betala av sig själv snabbt. Totalkostnaden för bergvärme ligger generellt mellan 100 000 kronor – 200 000 kronor och inkluderar då både själva värmepumpen och arbetskostnaden, inklusive borrning, anslutning och installation. Bergvärmepumpen brukar stå för cirka 50 % av totalkostnaden, men priset beror såklart på vilken modell du väljer. Kostnaden för borrningen kan variera beroende på hur djupt du måste borra för att ta dig ner till berggrunden, där avgörande faktorer bland annat är dess mineralsammansättning, grundvattenflödet samt hur husets energibehov ser ut. I de flesta fall räcker det med ett 100 meter djupt hål för att kunna utvinna en effekt på 5 kW, men har du valt en bergvärmepump på 10 kW kan du istället behöva borra ett 200 meter djupt hål. Har du ett stort hus eller anläggning kan du dessutom behöva borra två hål för att täcka fastighetens värmebehov. Räkna med cirka 200 kronor – 400 kronor per meter i arbetskostnad för att borra hål för bergvärme och sedan tillkommer en kostnad för fodringsrör, vilket brukar ligga på runt 900 kronor per meter. Arbetskostnaden för själva monteringen brukar stå för cirka 10 % av totalkostnaden. Tänk dock på att du kan använda ROT-avdraget när du installerar bergvärme, vilket ger dig 30 % av arbetskostnaden vilket kan dras av direkt på fakturan.

När är bergvärme det bästa alternativet?

En bergvärmepump lämpar sig allra bäst för dig som redan har ett vattenburet värmesystem installerat i bostaden eftersom du annars måste få ett sådant installerat. För att få ut maximal effekt av din bergvärmepump rekommenderas du att koppla ihop systemet med golvvärme då det ger dig möjlighet till högre energibesparingar. Har du därför inte vattenburen värme är det viktigt att räkna in installationskostnaden för detta i din kalkyl för att ta reda på om bergvärme är en lönsam investering just för dig och din bostad. Tänk också på att kostnaden för bergvärmepumpen, borrningen och installationen kan variera kraftigt beroende på hur förutsättningarna ser ut för just ditt hus. För att du ska få ut så mycket värme som du önskar är det viktigt att välja en tillräckligt stor bergvärmepump som klarar av att täcka värmebehovet och storleken på ditt hus. Hur stort värmebehov du har kan bero på husets storlek, husets geografiska läge och hur huset är isolerat. Detta kommer dock bergvärmeinstallatören hjälpa dig att beräkna så att du får en så effektiv och lönsam lösning som möjligt. Lycka till med din nya kostnadseffektiva, energibesparande och miljövänliga värmekälla!

Rulla till toppen