Jämförelse mellan olika värmepumpar och värmesystem

Det första du ska göra om du bestämmer dig för att investera i ett nytt värmesystem är att kartlägga dina behov och vilka förutsättningar huset som ska värmas upp har. Vilket värmesystem du i slutändan väljer beror dels på hur ditt hus värms upp för tillfället samt vilket som är det främsta syftet med investeringen. Det kan antingen röra sig om en modernisering av ett befintligt värmesystem eller en ny installation av ett helt annat. Kanske ska du investera i omfattande renoveringar och vill samtidigt optimera husets värmesystem eller ska du bygga ett helt nytt hus och funderar på vilken lösning för uppvärmning som passar bäst just för dig? Alla moderna värmesystem är relativt energieffektiva och bidrar med lägre energikostnader än med konventionella uppvärmningssystem från eldning av olja eller pellets. Även om du redan har fjärrvärme kan det i vissa fall vara lönsamt att installera ett eget värmesystem, även om fjärrvärme är betydligt bättre för miljön än både olja och pellets. Du kan oftast kan behålla ditt befintliga vattenburna värmesystem med dess radiatorer och element, och på att ett relativt smidigt sätt koppla in din nya värmepump till samma system. Både bergvärme och luft-vattenvärme eller luft-luftvärme utnyttjar naturlig värmeenergi som finns i antingen utomhusluften eller i berggrunden. Detta innebär att du förutom att spara pengar även eliminerar de utsläpp av koldioxid som är oundvikliga vid exempelvis olje- eller pelletsförbränning. Luft-luftvärmepumpar kan installeras i alla hus oavsett om ett vattenburet värmesystem finns installerat eller inte. Denna lösning fungerar allra bäst som komplement till ett annat värmesystem, alternativt som en klimatanläggning i fritidshuset som kan få underhållsvärme när du inte använder det.

Bergvärme – det mest energieffektiva värmesystemet

Bergvärme är den allra mest energieffektiva lösningen och ofta även den mest kostnadseffektiva. Eftersom värmeenergin har sitt ursprung i solenergi är det dessutom en helt naturlig energikälla. I regel är investeringen av ett bergvärmesystem bättre ju större dina energibehov eller huset som ska värmas upp är. Genom att borra ett eller flera hål i anslutning till huset, för att med en bergvärmepump ta tillvara den värmeenergin som finns i grundvattnet, får du en stabil värmekälla som du kan lita på hela året. Ju längre norrut du bor desto större är sannolikheten att bergvärme är den bästa lösningen för dig. Detta eftersom temperaturen i grundvattnet inte förändras nämnvärt under årets gång, vilket gör att du kan glädjas åt en god värmetillförsel i ditt värmesystem även när det är som kallast ute. I mellersta och södra Sverige kan du överväga andra alternativ men om du vill värma upp ett stort hus med särskilt hög energiförbrukning för uppvärmning, är bergvärme fortfarande den investering som ger bäst och snabbast återbetalning, även i södra Sverige. Trots att investeringen för bergvärme är betydligt högre ger värmesystemet oftast allra störst besparingar i längden. För att installera bergvärme måste du först och främst se över förutsättningarna på din tomt. Det är viktigt att berggrunden både är tillgänglig och stabil. Om det redan har borrats mycket i området kan detta försvåra installation och sänka effekten i systemet.

Luft-vattenvärme – lägre investering utan ingrepp i naturen

Luft-vattenvärmepumpar har blivit oerhört effektiva vilket innebär att många idag klara sig gott och väl med denna typ av uppvärmning. Eftersom de tar vara på värmeenergin i utomhusluften behövs inga markarbeten, borrning eller ingrepp på din tomt. Luft-vattenvärmepumpar består av en inomhusdel och en utomhusdel som du placerar någonstans skyddat, förslagsvis mot fasaden på den sidan där det blåser minst. Eftersom pumpen får utstå hårda prövningar genom året är det viktigt att du ser till att vatten rinner bort och att avfrostningen hålls i schack. På så sätt kan du förlänga livstiden betydligt. Idag kan luft-vattenvärmepumpar värma upp inomhusluft och tappvarmvatten trots en utomhustemperatur ända ner till 20 minusgrader. Denna höga kapacitet har gjort att luft-vattenvärme används av fler och fler, även i kallare klimat. Med tanke på att investeringen är lägre och du slipper omfattande installationsarbete med borrning och markarbete, kan denna typ av uppvärmning vara att föredra. Det är emellertid fortfarande i mellersta och södra Sverige som luft-vattenvärme är som allra bäst lämpat. I riktigt stora hushåll med ett energibehov för uppvärmning på över 25 000 kWh är bergvärme fortfarande den lösning som ger absolut bäst återbetalning i besparingar. Luft-vattenvärme riktar sig således främst mot de något mindre hushållen, där besparingarna blir nästan lika höga som med bergvärme.

Luft-luftvärme – flexibel lösning för framför allt fritidshusen

Luft-luftvärme är den absolut billigaste investeringen och är allra bäst som ett komplement till ett större värmesystem – åtminstone för året-runt-boenden. Många med fritidshus, attefallshus och sommarstugor väljer denna typ av uppvärmning som dessutom fungerar som en klimatanläggning och kan ge en behaglig och naturlig kyla under varma sommardagar. En luft-luftvärmepump sprider värmeenergi från utomhusluften, direkt in i bostaden via en fläkt. Den är alltså inte kopplat till vattenburen värme och värmer således inte upp tappvattnet i bostaden. Luft-luftvärmepumpen är, precis som andra moderna värmepumpar, uppkopplad och kan fjärrstyras hemifrån. Detta är förstås en stor fördel för dig med fritidshus som önskar att värma upp huset en aning innan du åker och använder det. Under kalla vinterdagar klarar en luft-luftvärmepump i regel inte av att hålla temperaturen på en behaglig nivå, men du kan däremot ge huset viss underhållsvärme för att undvika eventuella fukt- och köldskador. Med tanke på luft-luftvärmepumpens höga flexibilitet och låga pris är denna lösning oerhört populär för att komplettera framför allt sommarbostäder – inte minst med tanke på att den även har en svalkande effekt när det är som varmast.

Moderna värmesystem – bättre för både miljö och plånbok

För dig som eldar med olja eller pellets är det ofta en mycket god idé att installera en ny värmepump och hämta energin från nya källor. Förutom att göra plånboken en tjänst är moderna värmesystem i form av bergvärme eller luft-vattenvärme betydligt miljövänligare alternativ. Värmen hämtas direkt från naturen, med minimal eltillförsel, och överför den värmeenergi som finns omkring oss till ditt värmesystem. Utvecklingen av dessa värmepumpar har lett till att de är oerhört effektiva och du brukar få tillbaka investeringen i besparingar inom 5-10 år, beroende på förutsättningarna. Ju större du bor och ju större energibehov som finns hemma hos dig, desto större är chansen att bergvärme är det klart bästa alternativet. Trots att investeringen och installationen är mer omfattande, är bergvärme den absolut mest pålitliga, stabila och energieffektiva lösningen för att värma upp din bostad. Dock kan det på sina ställen där det redan har borrats väldigt mycket krävas extremt djupa hål, eller vara svårt att uppnå en önskad effekt i bergvärmesystemet. Detta kan bero på att temperaturen i grundvattnet har sjunkit på grund av den omfattande utvinningen av värmeenergi. I takt med att allt fler borrar i relativt tätbebyggda områden är därför nya effektiva luft-vattenvärmepumpar en mycket välkommen lösning för att minska borrningen och markingrepp. Idag kan ett luft-vattenvärmesystem under rätt förutsättningar faktiskt ge i princip lika snabb återbetalning, samt nästan lika höga besparingar som ett bergvärmesystem

För att maximera besparingarna

Som du förstår är det de vattenburna värmesystemen som är de mest effektiva, energisparande och som ger den mest behagliga inomhustemperaturen under vintern. Luft-luftvärme fungerar som ett riktigt bra komplement till värmesystemet med dess flexibilitet och goda påverkan på inomhusklimatet även när det är för varmt ute. Oavsett om du bestämmer dig för bergvärme eller luft-vattenvärme är det viktigt att ditt vattenburna värmesystem håller en tillräckligt hög standard för att du ska kunna dra nytta av den maximala kapaciteten i systemen. Därför kan det vara en god idé att se över dina befintliga komponenter, vattenrör, radiatorer och element i samband med att du installerar ditt nya värmesystem. Eftersom värmepumparna även ska kopplas till din elpanna och varmvattenberedare är det viktigt att även dessa håller måttet för din nya värmepump. Ibland kan det vara en god idé att byta ut vissa delar mot nya, i samband med bytet av värmepump. Dessutom är en god isolering fundamentalt om du vill spara energi och pengar i uppvärmning av huset. Ta gärna in en besiktningsman som kan se över hur pass väl isolerat ditt hus är och om det eventuellt finns åtgärder som ytterligare isolerar, i alla fall de delar av huset som du planerar att bo i. Även konstruktionerna av hus utvecklas konstant och idag finns till exempel passivhus där isoleringen är så pass bra att minimalt med värmetillförsel krävs för att nå upp till en behaglig temperatur inomhus. För dig som planerar att bygga nytt hus, eller köpa ett nytt befintligt, är husets energibehov en mycket viktig faktor när du räknar på kommande kostnader. 

Rulla till toppen