Vad är sjövärme?

Med sjövärme dras värme från botten av en sjö, bäck eller något annat vattendrag som sedan används för att värma ett eller flera hus. Att installera sjövärme är oftast en stor kostnad, men i gengäld så levererar metoden en väldigt stor del av den värme som behövs för en villa eller annan större fastighet. Det är billigare att installera sjövärme, eller ytvattenvärme som det också kan kallas, än vad det är att att installera bergvärme.

Vem kan få sjövärme?

Sjövärmepumpen fungerar precis som en vanlig bergvärmepump men med den avgörande skillnaden att kollektorslangen inte sänks ned i ett borrhål, utan placeras under bottenslammet på en sjöbotten eller liknande. Den fixeras genom att tyngder håller slangen på plats. Det är alltså bara de som har ett lämpligt vattendrag nära sitt hus som kan välja sjövärme.

På botten av en sjö, en å, en bäck, ett träsk eller annat vattendrag finns det alltid en relativt jämn temperatur året om. Det är en av de stora fördelarna med sjövärme; att anläggningen kan ordna värme till ditt hus precis hela året.

Du måste inte ha sjötomt för att använda ytvattenvärme/sjövärme, men någon form av vattendrag behöver finnas i anslutning till fastigheten.

Dyrt, men ändå billigare än bergvärme…

En annan fördel med ytvattenvärme/sjövärme jämfört med bergvärme är att en sjövärme-installation generellt sett är avsevärt mycket billigare eftersom det inte krävs någon borrning.

Därmed inte sagt att det handlar om småpengar för att anlägga sjövärme. Räkna med en kostnad på runt 100 000 – 140 000 kr för din ytvattenvärme/sjövärme. Uppsidan av denna stabila värmelösning är att du också kan räkna med en sänkt värmenota med upp till 10 000 – 20 000 kr om året, beroende på hur mycket du idag förbrukar och betalar för din värme.

Precis som med bergvärme eller jordvärme så krävs vattendistribution i ditt hus för att sjövärmepumpens värme ska kunna transporteras ut i alla rum. Har du inte vattendistribuerad värme behöver detta installeras i samband med värmepumpen och kostar dig  antagligen ytterligare 100 000 kr. Men även denna kostnad ger i utbyte en stor besparing, särskilt om du tidigare värmt upp huset med direktverkande el. Sjövärme kan också kombineras med solvärme.

Miljökrav och nödvändiga tillstånd

Sjövärme omfattas av skarpare miljökrav än exempelvis luftvärme eller jordvärme. Börja därför alltid processen med att både ta in offerter samt kolla med din kommun om tillstånd för sjövärmepump. Oftast bör du vända dig direkt till Miljökontoret / miljö- och hälsoskyddsnämnd i din kommun.

Att använda sjövärme kräver:

  • Tillstånd från din kommun att placera kollektor/kollektorslang i vattendraget
  • Ett vattendrag som inte bottenfryser
  • En förhållandevis jämn sjöbotten
  • Ett vattenburet uppvärmningssystem (radiatorer eller golvvärme)