Värmepumpar – guide, fakta, tips och priser

Letar du köptips för värmepump, faktabank, recensioner, guider och annan information om allt från bergvärme till luftvärmepumpar? Då är Värmepumpsguiden.se rätt plats för dig!

Här hittar du mesta, och det bästa, som du behöver veta innan du ska köpa värmepump, oavsett om du vill veta mer om luft luft värmepump, luft vatten värmepump , värmepump för bergsvärme eller någon annan värmepumpsteknik för uppvärmning av hus.

På denna sida kan du läsa mer om vad en värmepump är och hur den fungerar.

Gå direkt till: Bergvärme | Luft vattenvärme | Jordvärme (markvärme)| Sjövärme

Här kan du läsa vår jämförelse av pris per kwh för bergvärme och andra uppvärmningsformer.

Många fördelar med värmepump – hjälp din ekonomi och klimatet

Uppvärmning av hus med hjälp av en värmepump har fördelar inom många områden och är populärt av flera anledningar. Först och främst så är det en mycket kostnadseffektiv metod som radikalt kan minska kostnaderna för uppvärmning jämfört med uppvärmning med el eller olja. Din driftkostnad villa, flerbostadshus eller annan bostad kan minska med så mycket som 50 till 70 procent enligt Energimyndigheten.

En annan fördel är att det är en enkel och relativt billig process att installera en värmepump. De flesta vanliga värmepumpar, som använder luft luft och luft vatten, passar utmärkt för så gott som alla byggnader i södra och mellersta Sverige. I norra Sverige kan driftskostnaderna bli ofördelaktigt höga, men med rätt förarbete går det självklart att hitta bra lösningar även högt upp i landet. Dessutom krävs inte nödvändigtvis ett stort kapital för att investera i denna värmelösning.

Vill du använda bergvärme som värmekälla till din värmepump behöver du lägga relativt stora summor initialt, men i gengäld är det en mycket effektiv metod som snabbt betalar sig. För den som har ett vattenburet värmesystem sedan tidigare kan detta alltså införlivas i värmepumpssystemet i form av en luftvattenvärmepump. Värmepumpar är dessutom enkla att använda och reglera temperaturen med.

Ytterligare en fördel (för den händige) är att somliga luftvattenvärmepumpar är tillåtna att installeras på egen hand, närmare bestämt de som inte kräver ett ingrepp i köldmediekretsen, vilket gör att kostnaden kan minskas ännu mer. Du kan nämligen använda ROT-avdrag på arbetskostnaden när du betalar proffs för att sköta din värmepumpsinstallation vilket ger ett direkt avdrag på 30% av priset. En installation värmepump bör skötas av en fackman för att säkerställa att värmepumpen ger bästa effekt men också för att du får garanti på arbetet.

Varför anses värmepump miljövänligt?

En uppskattad och viktig fördel av att använda värmepump är att det utöver kostnadsbesparingen också är en klimatsmart uppvärmningsmetod. Värmekällorna som används, som utomhusluft, bergvärme, sjö- och grundvatten är helt naturligt uppvärmda av solen. Dessutom orsakar värmepumparna inga farliga utsläpp. Väljer du dessutom att betala för klimatneutralt producerad el kan du värma upp din bostad helt utan negativ inverkan på miljön och klimatet – och samtidigt spara pengar!

Men vi kanske ska ta ett steg tillbaka och börja från början; vad är en värmepump, och hur fungerar den?

Värmepumpar är anordningar som används för att höja temperaturen inomhus genom att ta tillvara på värmeenergi från kallare källor som utomhusluft, sjö- och grundvatten, frånluft från byggnader, spillvärme och avlopp. Värmepumpar finns i många olika varianter som passar olika typer av lokaler, från hemmabruk i villor till stora industrier. I grunden är tekniken i en värmepump samma som den i en kylanläggning – men med omvänd process – och många värmepumpar kan faktiskt också användas för att sänka temperaturen vid behov.

Se bilden här nedanför för en enkel illustration av hur bergvärme fångar upp värme från marken (värme från solen), värme som i sin tur hettar upp den kalla vätska som pumpen fört ut i marken. Vätskan blir varm och förs via värmepumpen in i fastigheten för att värma upp den.

Värmepumpen (bergvärme) skickar ned kall vätska i marken, denna värms upp och via värmepumpen sprids varmvatten i husets vattendistributionssystem. Bild: Värmepumpsguiden.se

Värmepumpar är ett populärt sätt att sköta den huvudsakliga uppvärmningen av bostäder eftersom det är ett energieffektivt uppvärmningssätt. Installationen är inte heller tillnärmelsevis lika dyr eller komplicerad som exempelvis installation av bergvärme, vilket gör att värmepumpar är ett alternativ som faller många i smaken. Visste du att Sverige är ett av världens mest värmepumpstäta land sett till antalet installationer per invånare?

Kostnadseffektiva, smidiga – och miljövänliga

För att driva värmepumparna, som bygger på en kompressorprincip, används vanligtvis el, och det är konsumtionen av denna som utgör den löpande kostnaden för värmepumpar. En liten skillnad mellan utomhus- och inomhustemperaturen kräver också minst driftenergi, medan en stor skillnad höjer elkonsumtionen i en utveckling som är kraftigare än en linjär kurva. Det gör att värmepumpar passar bättre under vissa omständigheter. I norra delarna av Norrland är det till exempel inte säkert att de är en lönsam investering.

Värmepumpars kapacitet mäts i en värmefaktor, även kallat COP – från engelskans ”Coefficient of Performance”. COP beskriver hur stor utväxling värmeenergin ger under vissa bestämda förhållanden: Värmefaktor 2 innebär exempelvis att 1 kilowattimme driftenergi ger 2 kilowattimmar värmeenergi.

Din värmepump ska ju dock fungera i det dagliga livet, året om, och då är det bra om du kollar på värmepumpens SCOP-värde.

SCOP står för: Seasonal Coefficient of Performance och anger pumpens verkningsgrad över ett helt år. Därför kan SCOP ibland också benämnas som årsvärmefaktor.

I januari 2013 infördes regler på att ange värmepumpens SCOP-faktor, vilket gör det lite enklare att jämföra för dig som är konsument.

Ta gärna del av de tester som Energimyndigheten gör på diverse värmepumpar:

Tester Luftluftvärmepumpar –  19 olika modeller från 8 olika varumärken.
I testet återfinns följande värmepumpsmodeller:

Till Energimyndigheten och testresultaten: Tester Luftluftvärmepumpar

Fjärrvärme eller bergvärme – vad är mest kostnadseffektivt?

När du ska köpa eller bygga ett hus är en av de viktiga sakerna att titta på vilket typ av energialternativ som du bör satsa på. Ett hus kan värmas upp av alltifrån elvärme och solvärme till luft-vattenvärmepumpar och luft-luftvärmepumpar, men några av de absolut vanligaste värmesystemen som många väger mellan är fjärrvärme och bergvärme.

Tips för dig som funderar på att installera bergvärme i Stockholm

Bergvärme är en av de mest fördelaktiga värmekällorna du kan investera i, både ekonomiskt och miljömässigt. Även om själva borrningen innebär en relativt hög initial kostnad så genererar värmepumpen mellan tre till fem gånger så mycket energi som den förbrukar, vilket gör att du kommer att minska dina uppvärmningskostnader. Bergvärme är dessutom något som många.

Solceller med bergvärme – nu kan du tjäna pengar på värmepumpen

I takt med att både värmepumpar och solceller utvecklas och blir allt mer effektiva så har bergvärme kombinerat med solceller blivit allt vanligare. Två miljövänliga energiformer som kompletterar varandra på ett bra sätt gör att en husägare med rätt förutsättningar kan få i princip all sin värme från solen, antingen direkt på solcellerna, eller solvärmen […]

Bergvärme, pris för installation

Typ av värmepump: Bergvärme Pris för installation och pump: 120 000 – 160 000 kr Rätt till ROT-avdrag: Ja Avdrag på 30 % av priset för arbetskostnaden (installation och borrning) Genomsnittlig återbetalningstid: 8-12 år Pris för bergvärme Bergvärme, eller djupjordvärme som det även kan kallas, är en metod för uppvärmning som är mycket populär – […]

Allt du behöver veta om luft-vattenvärmepumpar inför köp

Är du i färd med att bygga ett nytt hus och funderar på vilket uppvärmningssystem som är mest effektivt? Eller är det helt enkelt dags att byta ut den gamla värmepumpen? En luft-vattenvärmepump är ett populärt alternativ som erbjuder både låga uppvärmningskostnader och ett system som är relativt enkelt att installera och smidigt att hantera. […]

Priset för en luft-vattenvärmepump

Priset för en luft-vattenvärmepump varierar mellan olika modeller och beror till stor del på hur hög effekt som värmepumpen har. I regel får du ett mer effektivt värmesystem med en dyrare luft-vattenvärmepump, men detta måste inte betyda att dina besparingar blir större. Om ditt hushåll har en låg energiförbrukning kan det gott och väl räcka […]

Rulla till toppen